Els socialistes li demanen a Torró que es paralitze el rebut del fem per a que els ciutadans no paguen el doble

El portaveu del Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament de Gandia, José Manuel Orengo, ha presentat hui per escrit a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Gandia una petició demanant a Torró que paralitze el cobrament dels rebuts del fem per a que els ciutadans de Gandia no paguen el doble per culpa de la mala gestió realitzada pel govern del PP.

I és que els socialistes denuncien que “la falta de planificació i la desídia” del govern del PP de Torró ha provocat que els gandians paguen enguany dues vegades per un mateix servei: el tractament del seu fem. Una situació que Orengo considera “molt greu en moments tan delicats per a l’economia de moltes famílies de Gandia”.

El passat dimecres, el Consorci va aprovar, amb el vot en contra del PP de Gandia, que, tal i com estava previst, el proper dia 1 de juliol començarà a funcionar la gestió zonal del fem a través de l’ens al qual pertany Gandia. Una situació que fa que els gandians, per culpa de que el PP no ha modificat l’ordenança pertinent, estiguen pagant enguany més del degut, donant diners a l’Ajuntament per un servei que no ha prestat.

L’explicació ja la van fer al seu dia els socialistes: Gandia ha cobrat ara pel servei d’un any complet, mentre que el tractament del fem només l’ha gestionat entre gener i juny, sent a partir de juliol el Consorci qui s’encarrega del procediment.

Per tot això, Orengo li ha demanat a Torró que “s’aplique per a l’Ajuntament de Gandia el mateix conte que ell està demanant-li al consorci i paralitze tot el procediment”, una mesura que evitaria que “els gandians paguen el doble del que deuen pagar per culpa de les males gestions del PP”. La paralització, segons Orengo, serviria per a modificar l’ordenança i descomptar d’aquest rebut la part corresponent als mesos de juliol a desembre, que els cobrarà el Consorci a finals d’any.

El govern del PP no ha acceptat la petició d’Orengo, per la qual cosa els socialistes anuncien mesures per tal de conscienciar a la ciutadania que el govern del PP els està cobrant, en temps de crisi, per un servei que no està prestant.