Entrevista a José Manuel Prieto sobre la nova ordenança d’ocupació del domini públic i ús d’immobles