La nova ordenança d’ocupació del domini públic i ús d’immobles de titularitat municipal entra en vigor

El passat 27 d’agost va entrar en vigor a Gandia la nova ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal i de l’ús dels immobles de titularitat municipal. Segons el regidor de Govern Interior i Coordinació Administrativa, José Manuel Prieto, esta ordenança suposa una doble garantia: “Per als comerços i els nostres negocis, suposa la possibilitat d’ocupar amb plenes garanties i seguretat jurídica l’espai públic i fer d’això un element de dinamització de la ciutat, que tant ho necessita en estos moments. Gandia compatibilitza usos, fa complir les normes de seguretat imposades en la nova normalitat, però ho aprofita com una potencialitat”.

Cal recordar que esta nova ordenança és una de les principals mesures que es van impulsar des del Govern local amb davant la crisi del coronavirus. Així, els comerços i l’hostaleria han pogut guanyar espai en la via pública per tal d’ampliar i fer complir la distància de seguretat i de prevenció. En este sentit, es va portar a terme una modificació d’un text normatiu que finalment va ser una ordenança reguladora nova del domini públic municipal i de l’ús dels immobles de titularitat municipal.