44 famílies es beneficien de l’acord entre l’Ajuntament i el Col·legi Territorial d’Administradors de Finques

Després de la signatura del conveni de col·laboració institucional entre l’Ajuntament de Gandia i el Col·legi Territorial d’Administradors de Finques de València i Castelló, un total de quaranta-quatre habitatges han començat a beneficiar-se dels serveis propis dels administradors de finques. Són dades aportades per la regidora d’Habitatge i Regeneració Urbana, Amparo Victoria, que ha afegit que este servei és gratuït durant el primer any, finançat al 75% el segon any i el 50% el tercer any. Així mateix, també inclou l’assessorament a la comunitat de propietaris respecte a qualsevol ajuda o subvenció, a la qual es puga acollir, per tal de millorar l’habitabilitat de l’edifici i la seua accessibilitat.

L’Ajuntament de Gandia va subscriure amb el Col·legi Territorial d’Administradors de Finques un conveni per a la gestió de finques en situació de vulnerabilitat social, econòmica i arquitectònica, mitjançant el qual s’ajuda al finançament dels serveis propis dels administradors de finques en aquells edificis que així ho sol·liciten i que complisquen tres condicions: tindre una antiguitat superior a vint anys, no haver utilitzat el servei de cap administrador de finques en els últims quatre anys i identificar-se com a immoble en situació de vulnerabilitat social, econòmica i arquitectònica. Totes aquelles comunitats que desitgen beneficiar-se d’este acord, podran obtenir informació a l’Oficina Municipal d’Habitatge situada a la plaça del Tirant.

Amparo Victoria ha mostrat la seua satisfacció per l’acollida de la mesura i ha declarat que “la intenció del Departament d’Habitatge és continuar reforçant este tipus de polítiques perquè cada vegada més comunitats de propietaris puguen acollir-se a este acord i altres que sorgisquen en el futur. L’accés a l’habitatge i que este estiga en les millors condicions possibles, és un dels nostres principals objectius”.