El Col·legi Internacional no pot ubicar-se al CSI-COM sense modificar el PGOU

El grup municipal socialista ha presentat al•legacions al projecte i plec de condicions per a la concessió del CSI-COM a un centre educatiu privat. Liduvina Gil ha assenyalat que “No estem davant un simple canvi de gestió, sinó del propi ús del centre tal i com apareix descrit en el pla urbanístic”, per la qual cosa, per a canviar la finalitat de l’edifici s’hauria de modificar el pla urbanístic i no serviria un simple acord del plenari, cosa que tampoc s’ha fet.

Les al•legacions també exigeixen aclarir jurídicament el grau de propietat i gaudi de la concessionària privada sobre la parcel•la annexa al CSI-COM que li facilitaria l’Ajuntament de Gandia. A més, la motivació del projecte es desfà en elogis fins a l’ensenyament en anglés, però no esmenta en cap moment perquè s’elimina un centre destinat a la formació i l’ocupació, “més encara en temps de crisi, quan més caldria potenciar-ho”.

Gil ha recordat que els socialistes “vam proposar crear un centre integral de formació professional en les instal•lacions del CSI-COM en contrast amb la pretensió del govern municipal del PP de substituir un servei per a tots, però especialment per als que no troben treball a favor d’un col•legi d’elit per a uns pocs”