El Grup Municipal Socialista denuncia la falta de consens amb la Policia Local, els veïns i els partits polítics al voltant del nou retén

El Grup Municipal Socialista ha denunciat hui la falta de consens que ha hagut en el procediment d’escollir la nova ubicació del retén de la Policia Local de Gandia. Un consens que, segons ha explicat el regidor socialista i anterior responsable en matèria de Seguretat Ciutadana, Vicent Mascarell, ha estat “inexistent” tant amb la pròpia Policia com amb veïns, partits polítics i Consell de Participació Ciutadana.

Una vegada més, el PP de Gandia ha posat en marxa el rodet de la majoria absoluta per a portar endavant una decisió sense comptar amb ningú, donat que no ha informat a la oposició de la seua intenció, no ha convocat cap concurs per a la compra de l’edifici que s’ha proposat ni ha consultat amb ninguna de les parts implicades.

Segons ha pogut saber el regidor socialista Vicent Mascarell, ni tan se val els agents de la Policia Local coneixien les intencions de Torró abans de l’anunci realitzat a la premsa. Un anunci del que Mascarell també ha lamentat “que es faça públic un acord quan encara no hi ha tancat ni un preu ni unes condicions”.

Però Torró i el seu govern no només no han comptat amb la Policia Local, tampoc no s’ha consultat ni amb la resta de partits polítics mitjançant una comissió informativa, ni amb els veïns ni, el que és més greu, amb el Consell de Participació Ciutadana.

En aquest sentit, Mascarell ha lamentat que el PP haja “oblidat” la utilitat d’aquest òrgan que, durant el govern socialista, va donar el vistiplau als projectes de ciutat més importants. Així, mentre que la legislatura passada el Consell de Participació Ciutadana va conèixer i acceptar tots els projectes del Plan E i el projecte del Plan Confianza (el Tramvia), amb tres mesos de govern del PP no se’ls ha consultat cap dels projectes que ha portat endavant el Torró.

Per últim, Mascarell ha demanat al govern de Torró que tinga en compte al districte de Roís de Corella, donat que en poc de temps perdrà dos motors com són l’Hospital i el jutjat. L’anterior govern socialista havia previst la pèrdua d’aquestes dues infraestructures amb la creació del nou retén en aquest districte, però la nova ubicació d’aquest fa que Roís de Corella necessite d’un nou motor que haurà de posar en marxa el govern de Torró.