El Pla Respecte inicia una nova fase amb la millora de la il·luminació i l’eficiència energètica dels fanals a 41 vials

El Pla Respecte avança en les accions destinades a la millora de l’entorn urbà. Després de la finalització de la pintura de fanals al passeig marítim, s’ha iniciat el procés de repintat als bàculs de la ciutat en aquelles zones on s’ha detectat que han patit més deteriorament.

Paral·lelament, s’està procedint al canvi de les lluminàries que, per antiguitat, comencen a produir menys llum. Estes estan sent substituïdes per lluminàries de nova generació que milloren l’eficiència energètica augmentant l’eficàcia alhora que se’n reduïx el consum.

En total s’intervindrà en 41 vials del Centre Històric, la República Argentina, el Grau, Beniopa, el Raval i Roís de Corella. Molts carrers es veuran beneficiats de la substitució, ja que implicarà el canvi de 715 lluminàries.

L’actuació s’emmarca dins del pla de substitució progressiva de més de 5.008 punts de llum de la ciutat que en veuran millorat el rendiment. Es preveu la substitució de projectors LED de potències compreses entre 40 i 80 W per projectors LED de potències compreses entre 20 i 60 W. Es tracta de lluminàries més eficients que permeten un estalvi del 30% de l’energia consumida.