El Ple de Consell nomena Diana Morant membre de Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València

El Ple de Consell de la Generalitat Valenciana ha acordat nomenar l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, membre de Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València, després que la ciutat estiguera una dècada fora d’ell. L’alcaldessa ha declarat després de conéixer el nomenament que és una “molt bona notícia per a Gandia, ja que era una reivindicació recuperar la presència de la ciutat, amb veu i vot, en el Consell d’Administració. Érem l’únic port dels tres de l’Autoritat Portuària que estava fora de l’organisme i ara tornem a estar presents”.

Morant ha afegit que “gràcies al president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, “hem estat presents al Consell Assessor del Port de Gandia de l’Autoritat Portuària de València des d’on hem impulsat moltes iniciatives. Ara, el pes de Gandia en l’àmbit dels ports de la Comunitat Valenciana augmenta i podrem impulsar i accelerar la transformació del port”.

El Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana ha acordado nombrar a la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, después de que la ciudad estuviera una década fuera de él.

Diana Morant ha declarado tras conocer el nombramiento que es una “muy buena noticia para Gandia, dado que era una reivindicación recuperar la presencia de la ciudad, con voz y voto, en el Consejo de Administración. Éramos el único puerto de los tres de la Autoridad Portuaria que estaba fuera del organismo y ahora volvemos a estar presentes”.

Morant ha añadido que “gracias al presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez, hemos estado presentes en el Consejo Asesor del Puerto de Gandia de la Autoridad Portuaria de València desde donde hemos impulsado muchas iniciativas. Ahora, el peso de Gandia en el ámbito de los puertos de la Comunitat Valenciana aumenta y podremos impulsar y acelerar la transformación del puerto”.

Por su parte, Aurelio Martínez se ha mostrado satisfecho por el nombramiento de Diana Morant: “Quiero darle la enhorabuena porque ha venido desarrollando un gran trabajo con nosotros. Era una anomalía que Gandia no tuviera representación en el Consejo de Administración y espero que ahora podamos seguir trabajando de manera más estrecha aún para poder desarrollar e incrementar la importancia del puerto de Gandia y su zona de influencia”.

Hace un año, la alcaldesa, en el transcurso de las jornadas ‘Nuevos Viejos Puertos’, organizadas por la Marina de València, aprovechó para buscar la complicidad de Sagunto, València y la Autoridad Portuaria para impulsar la reincorporación de Gandia como miembro del Consejo de Administración, dada la importancia del puerto gandiense en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Morant, actualmente, preside al Comité Asesor del Puerto de Gandia.

Por último, Morant ha indicado que Gandia está devolviendo a la ciudadanía el espacio del puerto porque “queremos que sea también el espacio de las personas y un espacio de oportunidades”. La transformación del puerto ya está siendo visible con la nueva pasarela en el espigón norte, el acceso sur al puerto, la conexión marítima con las Islas Baleares o la recuperación de los tinglados con usos culturales, pesqueros y científicos.

Per la seua banda, Aurelio Martínez s’ha mostrat satisfet pel nomenament de Diana Morant: “Vull donar-li l’enhorabona perquè ha vingut desenvolupant un gran treball amb nosaltres. Era una anomalia que Gandia no tinguers representació en el Consell d’Administració i espere que ara puguem seguir treballant de manera més estreta encara per poder desenvolupar i incrementar la importància del port de Gandia i la seua zona d’influència”.

Fa un any, l’alcaldessa, en el transcurs de les jornades ‘Nous Vells Ports’, organitzades per la Marina de València, va aprofitar per a buscar la complicitat de Sagunt, València i l’Autoritat Portuària per impulsar la reincorporació de Gandia com a membre de Consell d’Administració, donada la importància del port gandià en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Morant, actualment, presidix al Comité Assessor del Port de Gandia.

Finalment, Morant ha indicat que Gandia està tornant a la ciutadania l’espai del port perquè “volem que siga també l’espai de les persones i un espai d’oportunitats”. La transformació del port ja està sent visible amb la nova passarel·la a l’espigó nord, l’accés sud a port, la connexió marítima amb les Illes Balears o la recuperació dels ‘tinglados’ amb usos culturals, pesquers i científics.