El projecte per a l’estació de Corea ha de comptar amb els ciutadans i tots els partits

El protocol signat per l’Ajuntament amb el Ministeri de Foment i ADIF per a l’estudi de viabilitat tècnica i urbanística en l’estació de RENFE pot ser positiu sempre que el disseny del projecte siga fruït de la participació ciutadana. De moment, els veïns, els comerciants i la resta de corporació municipal sols comptem amb l’anunci de l’alcalde als mitjans de comunicació.

Considerem que el projecte pot ser positiu, en tractar-se d’un projecte per a un punt neuràlgic de la ciutat que comptaria amb la implicació d’altres administracions, sempre que s’encete un procés de participació ciutadana que amb comerciants, veïns i les forces polítiques. L’alcalde té l’oportunitat de seure amb els veïns i no front els veïns, com ha passat fins ara en unes reunions que han acabat rebutjant els seus projectes per tractar d’imposar la seua opinió.

La regidora socialista Diana Morant assenyala que “no compartim l’actuació unilateral de l’alcalde fins ara, però li correspon liderar un procés de participació amb els veïns i la resta de partits polítics” En tot cas, “no volem que es torne a enfrontar amb els ciutadans” i garanteix que “si ell no està disposat a consensuar un projecte que compte amb l’opinió de tots, serem nosaltres, com a representants de la ciutadania, qui done veu als veïns i comerciants”.