El PSPV demana la retirada del projecte del camp de golf en la marjal per l’impacte ambiental, la poca acceptació social i la nul•la viabilitat econòmica

Els socialistes en l’Ajuntament de Gandia han demanat hui al Govern del PP la retirada del projecte de construcció d’un camp de golf en la marjal de Gandia, “no solament pel sever impacte ambiental que suposaria, sinó també per la seua poca acceptació social, la seua manca d’atractiu turístic i la seua nul·la viabilitat econòmica”.

Els socialistes han presentat hui les al·legacions al Pla Especial de la Marjal (aprovat pel PP al gener i que estava en la fase de presentació d’al·legacions) per considerar que “l’únic objectiu real” del PP per a aprovar aquest Pla és “fer jurídicament possible la ubicació d’un camp de golf en terrenys protegits”.

El socialista Vicent Mascarell ha explicat que el sector on el PP pretén situar el camp de golf està classificat com a sòl no urbanitzable protegit i en ell predominen els usos agrícoles, hàbitats d’interès comunitari, llacs naturals, prats humits, fauna catalogada, sèquies i canalitzacions. Per tant, la seua transformació en camp de golf “tindrà evidents efectes per a les espècies vegetals i animals, un impacte paisatgístic de primer ordre i suposarà un perill per al patrimoni etnològic”.

A més, Mascarell ha recordat “l’alt cost ambiental que suposaria el seu manteniment”, amb un extrem consum d’aigua que implicaria cares inversions que l’Ajuntament hauria d’escometre, així com l’ús d’abonaments i pesticides que tindrien efectes col·laterals en la flora i la fauna.

Tot açò afegit al fet que, segons el Pla General d’Ordenació Urbana de Gandia, “l’espai on aniria el camp de golf està classificat com a sòl no urbanitzable protegit”, de manera que en ell només es permeten els usos agrícola, de caça i pesca, didàctics i d’estudi del mitjà, “incompatible amb dotacions d’equipament esportiu”. A més, es tracta d’un àrea lindant amb una zona humida catalogada, per a les quals s’estableix “un perímetre d’afecció de 500 metres que no es dóna en aquest cas”.

Per la seua banda, la socialista Diana Morant ha destacat la “manca d’acceptació social del projecte”, començant pel fet que els propietaris afectats “quasi no han rebut informació per part del Govern del PP”. A més, el Pla ha generat rebuig perquè el golf “és una activitat aliena a la nostra cultura que implicaria la transformació d’un territori agrícola”, perquè els veïns “temen una pèrdua en la seua qualitat de vida”, perquè dóna la sensació de que el Govern del PP “s’extralimita en les seues competències per afavorir aquesta operació”, perquè les instal·lacions no estaran obertes a l’ús general de la població i perquè el seu alt cost pot suposar “un augment dels impostos”.

Així mateix, ha afirmat que el camp de golf tindria “un escàs interès turístic”, ja que els turistes d’aquest esport prefereixen moltes altres comunitats autònomes abans que la valenciana. També influeix l’existència de magnífiques instal·lacions en un radi de 35 quilòmetres, la qual cosa fa la competència “clarament inviable”.

Morant ha criticat també que “la iniciativa, la inversió i la gestió la duga a terme l’Ajuntament i no la iniciativa privada”, la qual cosa demostra “la poca confiança que es té en la seua rendibilitat econòmica”. En un context de crisi en el qual el Govern del PP ha abandonat serveis i prestacions sociosanitàries, ha explicat l’edil, “és difícil justificar l’ús de diners públics per a construir una instal·lació esportiva en sòl no urbanitzable”, quan no existeix “cap estudi econòmic o social i es desconeix el cost final, qui finançarà l’obra i quin cost tindrà l’expropiació”.

Per tot açò, els socialistes han demanat la retirada del Pla Especial de la Marjal, “l’únic objectiu del qual és fer jurídicament possible la ubicació d’un camp de golf en sòl protegit”, o en defecte d’açò l’eliminació del pla especial corresponent a la dotació esportiva. Finalment, han reclamat que s’inicien els tràmits per a “formular un nou Pla de la Marjal amb la participació de propietaris, residents i tota la societat civil”.