Els Socialistes denuncien els Pressupostos davant el Govern central per considerar-los “il·legals”

El PSPV-PSOE de Gandia ha denunciat els pressupostos municipals davant el Govern central en considerar que la proposta presentada pel govern del PP de la ciutat és “il·legal”. En estos termes s’ha expressat el Portaveu del PSPV-PSOE en l’Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, qui ha afegit que tot i la denúncia davant el govern central, també del PP, no es descarta “la impugnació d’estos pressupostos davant el jutjat contenciós-administratiu”.

El PSPV-PSOE de Gandia ja va anunciar que impugnaria per primera vegada en democràcia els pressupostos municipals, en considerar que incomplixen el que estableix la Llei d’Hisendes locals. Més en concret, els Socialistes de la ciutat ja van denunciar que els Pressupostos no preveuen cap partida per complir amb les obligacions creditícies que l’Ajuntament té contretes amb tercers, no preveuen tampoc cap partida destinada a les empreses públiques i unflen la partida destinada a gratificacions a funcionaris i personal de confiança.

El regidor del PSPV-PSOE en l’Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, ha assegurat que els Pressupostos municipals “venen rebent informes negatius del propi Interventor de l’Ajuntament de Gandia, el funcionari que més sap d’estos temes”, i que “la impugnació ve motivada per arguments legals”.

En concret, Mascarell assegura que el primer que sorprén dels pressupostos presentats pel govern del PP és que no incorporen les obligacions creditícies de l’Ajuntament amb tercers, en no destinar cap partida per fer front a les amortitzacions de capital dels prèstecs contrets. A més de no pagar els bancs, en el document no s’inclouen els programes anuals de l’empresa Iniciatives Públiques, una obligació que té l’Ajuntament en virtut de l’article 166.1.b del Reial Decret Leg. 2/2004.

Per si fora poc, el document unfla les partides destinades a gratificacions per a funcionaris del consistori i personal de confiança, més enllà del límit que contempla la llei per a estos casos.ç

Amb tot, el regidor socialista Vicent Mascarell ha assegurat que l’Alcalde de la ciutat, Arturo Torró, “importa a la vida pública les seues pràctiques privades com a empresari que no paga a ningú”. Mascarell ha recordat que el mateix Conseller d’Hisenda ja va assegurar que era obligació de les administracions municipals “pagar a bancs abans que posar fanals, tot el contrari al que fan Torró i el PP en Gandia”.