Exigim paralitzar l’adjudicació del Centre Esportiu Roís de Corella per “pelotazo”

Tot i que l’actual concessionari del Centre Esportiu Roís de Corella compta amb una pròrroga fins a octubre (malgrat les nombroses queixes presentades en l’OMIC i el registre d’entrada de l’Ajuntament) el govern del PP pretén adjudicar el gimnàs, restaurant i piscina de Roís de Corella abans de finalitzar la legislatura. Tanta pressa, sens dubte, obeeix a la seua intenció d’adjudicar-ho a una empresa amiga a la qual s’exigirien 1.000 euros al mes per tots els serveis del complex quan, per exemple, l’actual concessionari venia abonant la mateixa quantitat per l’explotació exclusiva del gimnàs i el concessionari del bar dels camps d’esports de Roís de Corella abona 2.000 euros mensuals.

L’actual concessió, que només afecta al gimnàs, inclou ara el bar, la piscina i la possibilitat de celebrar esdeveniments, com a noces o comunions, en el jardí. Un apetitós mos per a qualsevol dels amics del govern del PP que, davant la seua eventual eixida del govern després de les eleccions, pretén deixar ben lligat.

Les bases del concurs confirmen les nostres sospites ja que els criteris subjectius (els que depenen del criteri personal dels membres de la mesa de contractació) suposen el 40% dels punts mentre que el criteri econòmic, a partir de 12.000 euros anuals o, la qual cosa és el mateix, 1.000 al mes, representa només el 30%.

Per tot açò, exigim que es paralitze el procés d’adjudicació fins que es constituïsca un nou govern en l’Ajuntament de Gandia. En opinió de la regidora socialista Liduvina Gil, “el govern del PP vol convertir l’explotació del Centre Esportiu Roís de Corella, que ells mateixos van privatitzar, en una ganga econòmica per al seu adjudicatari”.