Gandia renova l’acord de col·laboració amb el Col·legi Territorial d’Administradors de Finques de València i Castelló

L’Ajuntament de Gandia i el Col·legi Territorial d’Administradors de Finques de València i Castelló ha renovat el conveni de referència que té per objecte establir un marc de col·laboració entres les dues entitats amb la finalitat de millorar les condicions de gestió dels edificis en règim de propietat horitzontal que presenten qualsevol classe de vulnerabilitat arquitectònica o social.

“Es tracta d’un acord de vital importància per a la ciutat”, ha afirmat la regidora d’Habitatge i Regeneració Urbana, Amparo Victoria, qui ha afegit que “totes les iniciatives de regeneració ARRUR que hem posat en marxa i el dia a día de la ciutat necessiten la col·laboració d’esta mena de Col·legis Professionals perquè ells tenen el millor coneixement sobre la situació de bona part de les comunitats de propietaris de la ciutat”.

Tal com es constata en els diversos informes del consistori realitzats des del Departament d’Habitatge i Regeneració Urbana, en determinades parts de la ciutat existixen zones amb el parc immobiliari molt envellit i que presenta unes importants manques de rehabilitació i regeneració, situació que s’intensifica especialment en les comunitats de propietaris amb escassos recursos que de cap manera poden afrontar les despeses inherents a aquestes actuacions.

D’altra banda, molts dels habitatges diagnosticats pels Departaments d’Urbanisme i Serveis Socials no reunixen les condicions mínimes d’habitabilitat, d’accessibilitat, seguretat i eficiència energètica, situacions que s’emfatitzen en edificis amb circumstàncies económiques singulars.

En este context, a més de les actuacions sobre mediació i regularització dels supòsits de morositat que es contemplen en l’acord, el conveni permetrà establir un marc de col·laboració en la gestió i tramitació de les ajudes i subvencions públiques referents a les rehabilitacions d’estes comunitats.