Inspecció de treball denuncia l’Ajuntament de Gandia per cessió il·legal de treballadors

La Direcció General de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social, després de la visita efectuada el 12 de desembre de 2014 durant 4 hores en cinc centres de treball i 21 llocs que cotitzen i reben el sou de l’empresa pública, ha resolt que s’incompleixen els punts 1 i 2 de l’article 43 de l’Estatut dels Treballadors, o el que és el mateix: que existeix una cessió il·legal de treballadors entre IPG i l’Ajuntamiento de Gandia, una situació sols autoritzada en el cas d’empreses de treball temporal.

La irregularitat laboral comesa suposa que els treballadors d’IPG poden convertir-se en treballadors fixes en una de las dues empreses que intervenen en l’operació de cessió, triant la que els resulte més avantatjosa. La segona conseqüència és que IPG i l’Ajuntament de Gandia haurien de respondre a les obligacions contretes amb els treballadors cedits en matèria salarial i de Seguretat Social. La tercera conseqüència és que, en considerar-se una infracció molt greu en matèria laboral, es poden establir multes d’entre 3.005,07 € y 90.151,82 euros als condemnats.

La inspecció és conseqüència de la sol·licitud presentada pel grup municipal socialista on es denunciava que: “de la gran majoria dels treballadors donats d’alta en l’empresa pública IPG se’n desconeix la funció i el centre de treball assignat, i es produeix en el millor dels casos una cessió il·legal de treballadors respecte els distints departaments de l’Ajuntament de Gandia i en el pitjor una simul·lació de relació laboral que provoca que els treballadors cotitzen i reben salaris de l’empresa pública quan realment exerceixen una funció privada pròpia o aliena. És habitual vore els treballadors d’IPG exercint tasques pròpies de militants del Partit Popular o exercient a les ordres de l’Alcalde de Gandia sense vinculació alguna al càrrec laboral encomanat”.

No és la primera denúncia contra l’actual govern del PP per cessió il·legal de treballadors. S’ha de recordar que ha estat condemnada por esta qüestió per l’acomiadament improcedent dels treballadors de GandiaTV i que el govern municipal no va recórrer en el seu dia.

Per a Vicent Mascarell, esta nova condemna ve a ratificar que “L’empresa pública és una màquina d’infringir la llei en tots els àmbits: en malbaratament econòmic, se sumen les multas i condemnes en matèria laboral i que obliguen a l’Ajuntament a carregar com a personal laboral fixe amb uns treballadors l’únic mèrit dels quals per a entrar en l’administració va ser militar en el PP”.