L’Operación Aplauso ha sigut una autèntica ruïna per als gandians

Els Socialistes de Gandia han dut a terme hui una valoració sobre la denominada ‘Operació Aplauso’ efectuada pel Govern del PP en la galeria comercial de l’hotel Gandia Palace, en la qual a la vista de la documentació que posseeixen sol·liciten responsabilitats polítiques “per la nefasta actuació del Govern municipal, amb el seu alcalde Arturo Torró al capdavant, en esta operació”.
“La fracassada ‘Operació Aplauso’ ens pot costar als gandians 1,3 milions d’euros, com a mínim. Per açò, algú hauria de fer-se responsable i agafar la maleta, per un pèssim ús dels diners públics. Exigim responsabilitat política a un alcalde en el qual l’embolic és la seua llei”, ha assenyalat el sotssecretari general del PSPV-PSOE de Gandia, José Manuel Prieto.
L’empastrada de l‘Operació Aplaudiment’ es resumix que en estos moments no es disposa dels locals per a dinamitzar la platja com va anunciar l’alcalde, el deute que ha cobrat l’Ajuntament ha servit de pagament perquè l’empresa pública IPG comprara un edifici amb una sobrevaloració manifesta i
la propietat de l’edifici comprat (i pagat en part a través de la compensació tributària) perilla per possible execució hipotecària.
“La recuperació de la quantitat pagada va a ser molt difícil ja que inicialment l’Ajuntament era preferent en el cobrament però IPG és un més en la llista de creditors de VIPEI S.A.”, ha advertit el secretari d’Economia i Empresa del PSPV-PSOE Gandia, Salvador Gregori.

Cal destacar que a la fi de 2011 es realitza una divisió horitzontal, i l’element 6 de l’edifici té una quota de participació del 20% sobre el total de l’hotel. Més tard, la transmissió de l’element 6 (fruit de la divisió horitzontal) a l’Ajuntament es realitza el 16 de gener de 2012 amb escriptura pública i per valor de 6,7 milions d’euros.
“L’Ajuntament pren possessió del ben i se subroga el contracte de lloguer de 180.000 euros anuals. El contracte mitjançant escriptura i el lliurament del ben comprat implica que és un contracte perfeccionat. Però a dia de hui, el be no està inscrit en el registre de la propietat per no constar el pagament de l’impost de Transmissions Patrimonials”, ha recalcat Gregori.
Els Socialistes de Gandia considerem que, a dia de hui, el Govern del PP hauria de respondre amb claredat i transparència a una aquesta sèrie de preguntes:
§ Segons la valoració pericial sol·licitada per l’empresa VIPEI, el valor total de l’hotel a l’abril de 2011 és de 19.074.270 euros. Així, el valor del local 6 en cap cas pot tenir un valor superior als 4 milions d’euros Per què s’ha pagat 6,7 milions d’euros? Ha tingut alguna cosa que veure un informe realitzat per un aparellador municipal que va accedir a la plaça d’arquitecte per concurs de mèrits?
§ Ens temem que IPG ha incomplit tots els pagaments previstos i l’empresa *Ozone no ha satisfet el pagament del lloguer de 2013. És així?

  • § L’alcalde assegura que intentaran recuperar l’IBI. Com es pot recuperar alguna cosa que ja s’ha pagat com demostren el Decret d’Alcaldia i les cartes de pagament existents en l’escriptura?
  • § L’operació és un autèntic nyap contractual ja que l’empresa IPG pot perdre la titularitat del ben per execució de la hipoteca.
  • § Malgrat açò, IPG ha tingut un any per a resoldre el problema ja que la *SAREB es va crear el 31 d’agost de 2012 mitjançant Reial decret Llei, el 17 de desembre de 2012 es completa el 100% de la seua capital i el 21 de desembre Bankia transfereix els seus actius tòxics Per què no s’ha actuat abans i s’ha negociat la subrogació de la hipoteca amb Bankia?