S’ha acabat el temps de les contractacions multimilionàries de lletrats a l’Ajuntament

El portaveu socialista, José Manuel Prieto, ha desmuntat les esmenes que presentarà el Grup Municipal Popular al document de la plantilla de personal que se sotmetrà a votació en el Ple municipal del pròxim dijous. Al mateix temps, el Govern local garantix una carrera digna els funcionaris de l’Ajuntament.

El Govern de Gandia ha fet un gran esforç per tal de mantenir totes les places de funcionaris de lAjuntament, tot i el Pla dAjust econòmic, el qual no es notarà en la qualitat del treball del personal i en latenció que reben per part de lAdministració”, ha indicat Prieto, qui ha destacat que el Govern local no retallarà la plantilla de personal, ja que els funcionaris de lAjuntament mereixen tot el respecte i tota la dignitat, inclús en estos temps difícils.

Cal destacar que la proposta de plantilla de personal, la primera que fa l’actual Govern local, ja incorpora per a enguany un total de 17 places en promoció interna, sense comptar les que estan previstes en un futur.

Respecte a la plaça de tècnic de gestió, cal destacar que el Govern de Gandia té una capacitat auto-organitzativa i esta plaça és necessària pel treball del dia a dia. Així, esta plaça amortitza a la vegada la d’un lletrat, i es farà mitjançant un concurs obert, i no per comissió de serveis com diu el PP. Sha acabat el temps de les contractacions multimilionàries de lletrats a lAjuntament, que es podrien contínuament en lanterior legislatura, ha remarcat el regidor responsable de Personal, qui ha explicat que en el Departament de Serveis Jurídics no tenim experts en tots els àmbits de la justícia. Per això són ncessàries certes contractacions externes en qüestions molt puntuals i especialitzades.

Pel que fa al manteniment de la plaça d’enginyer al Departament d’Urbanisme, el Govern local considera que esta és necessària en una ciutat de més de 75.000 habitants. A més, es tracta duna plaça que no genera més despesa, ha assenyalat Prieto.