Va desenvolupar el Projecte Final de Carrera (PFC) en l’empresa Fermax Electrónica SAE, d’octubre de 2006 a abril de 2007. Va obtenir el Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) per la Universitat Politècnica de València en 2009. Ha cursat Infraestructura Comú de Telecomunicacions (ICT) al Col.legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació de la Comunitat Valenciana (2008) i el curs Càmeres IP i Vídeo en Xarxa a l’Axis Communications Academy (2010). Va treballar al Departament d’I+D, com a enginyera de desenvolupament, a l’empresa Alhena Ingeniería entre maig de 2008 i febrer de 2011. També va impartir un curs de domòtica a l’empresa SGS Tecnos en juliol de 2011. Va ser regidora del Grup Municipal Socialista durant la legislatura 2011-2015 i diputada provincial. Actualment, forma part del Consell Territorial de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) com a representant de la Comunitat Valenciana, així com del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València. En l’àmbit social, ha sigut membre de l’Executiva de la Federació de Falles de Gandia.