425.000€ en ajudes per al sector turístic

S’han aprovat les ajudes directes de l’Ajuntament de Gandia per a foment de l’activitat turística front la crisi sanitària. L’objecte d’aquesta convocatòria és donar resposta a l’especial afecció del sector turístic front la crisi sanitària produïda per la Covid-19 i les mesures de l’estat d’alarma. De manera concreta, aquesta ajuda té com a finalitat fomentar el turisme per mitjà d’aquelles empreses i entitats del sector que realitzen activitats destinades a oferir a turistes i visitants, serveis, productes i experiències lligats als recursos i atractius turístics de Gandia, tant els establiments hotelers, empreses turístiques i entitats gestors d’espais d’especial atracció turística. El termini per a la seua sol·licitud és des del 8 de juliol al 4 d’agost de 2020.

Més informació: http://www.gandia.es/aytg/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=728&fbclid=IwAR2TyUzNAntgkyfSfqvDrgnkXX2NhlAezaYYHZPHVfQfq7GS7u9bEvdyAII