Adjudicades les obres de millora i reforma de l’institut Veles e Vents del Grau

La regidora de Polítiques Educatives, Carmen Fuster, ha anunciat que s’han adjudicat les obres de millora de l’IES Veles e Vents del Grau dins del projecte del Pla Edificant impulsat per la Generalitat i destinat a la construcció, reforma i millora de les infraestructures escolars que es du a terme mitjançant la delegació de les actuacions als ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Segons ha informat Fuster, les obres que es realitzaran a este centre educatiu s’ha adjudicat a l’empresa constructora Víctor Tormo S.L. per un valor total d’1.175.147,80 d’euros i amb un termini d’execució aproximat d’onze mesos a partir de la firma de l’acta de replanteig.

“L’Ajuntament de Gandia continua donant impuls sense descans al calendari d’execució d’obres del Pla Edificant. Tenim 13 delegacions i els terminis s’estan complint tal com s’havien previst: la reforma de l’IES Enric Valor està en marxa i finalitzarà en agost; l’IES Tirant lo Blanc també finalitzarà a setembre les obres de millora dels tallers que es van iniciar en juny; les Foies està avançant a una marxa molt bona i l’IES Ausiàs March també ha iniciat les reformes i el seu alumnat iniciarà el pròxim curs escolar en les aules prefabricades que se’ls ha habilitat de manera provisional fins que finalitzen les obres”, ha destacat la regidora socialista, qui ha assegurat que “tot això no seria possible sense l’ajuda i el consens de la comunitat escolar (AMPA, consells escolars, etc.) que ha participat activament en el projecte amb totes les modificacions que han considerat oportunes, fet que ha facilitat i accelerat el procés d’execució”.

Les millores que es realitzaran a l’institut Veles e Vents consistiran en la construcció d’un nou aulari independent amb l’adequació de les cobertes i amb diverses millores al projecte inicial: adequació d’accés; claraboia als nous vestidors i a l’aulari nou; vorada sud al pati de joc; reparacions en la façana de l’aulari actual, tractament de façana i ampliació de la zona de preurbanització. L’inici d’obres està previst el pròxim mes de setembre.