L’Ajuntament de Gandia comptarà per primera vegada amb un servei propi de prevenció de riscos laborals

Gandia 30 d’octubre 2017.- La Junta de Govern celebrada hui a l’Ajuntament de Gandia ha aprovat la modificació de la Relació de Llocs de Treball per tal de posar en marxa per primera vegada un “Servei de Prevenció Propi de l’Ajuntament de Gandia”.

 

Aquesta Unitat Administrativa de caràcter tècnic estarà destinada a proporcionar a l’amb consistori l’assessorament i suports necessaris en matèria de prevenció de riscos laborals a més d’assistir a l’Administració, als empleats i empleades municipals i als seus representants.

 

Seran funcions i competències del Servei de Prevenció Propi de l’Ajuntament de Gandia, les que li atribueix la normativa vigent de prevenció de riscos laborals, i en general la participació en la planificació, disseny, organització, priorització, control, supervisió, promoció, orientació i execució de les tasques pròpies del servei, que podrà ser assistit en les seues funcions per experts i / o entitats externes per al millor desenvolupament de les seues activitats.

 

Per executar les seues funcions, l’organisme comptarà amb un funcionari del subgrup A2 o superior amb titulació en Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals i en el cas que els mitjans personals dedicats a la prevenció resulten insuficients, es procedirà a complementar la dotació humana del servei amb un funcionari extra.

 

Les principals funcions de la Unitat seran les d’elaborar i executar els documents, plans i programes, així com establir els procediments que precise la política de prevenció de l’Administració, per controlar i minimitzar els riscos derivats del treball; realitzar l’avaluació de riscos en els centres de treball; Investigar els accidents i incidents de treball, per tal d’identificar les causes i procedir en matèria tècnica; Promocionar les mesures tendents a millorar la salut per mitjà d’activitats de prevenció, dirigides a disminuir l’impacte de patologies més freqüents; elaborar documents de caràcter tècnic-preventiu per a la seua aplicació per l’administració, entre altres aspectes.

 

Respecte d’això el regidor delegat d’Administració, Jose Manuel Prieto, ha declarat que “Per primera vegada en la història l’Ajuntament de Gandia comptarà amb un servei de prevenció de riscos laborals propi. Per a nosaltres és una satisfacció poder seguir ampliant els mecanismes per a una correcta prestació de serveis públics de qualitat. Cal tenir en compte que com a institució i en tenir més de 500 treballadors estàvem obligats a crear-lo. A més de solucionar un precepte legal, fem un pas més cap a la qualitat“.