Els Socialistes aplaudim els nous criteris per a l’adjudicació de subvencions esportives

Des del PSPV seguim complint amb el nostre programa electoral, en este cas, en l’apartat d’esports, on ens vam comprometre a fer un repartiment de les subvencions i ajudes municipals a clubs i associacions esportives de la ciutat amb un barem just, equitatiu i transparent, garantint un repartiment imparcial que tinga en compte criteris com si és esport minoritari, nombre de llicències, tècnics que disposa el club i la seua titulació, resultats esportius, col·laboració amb el Departament d’Esports, àmbit competitiu, si es treballa amb l’esport base i l’ús que es fa de les instal·lacions municipals.

D’esta manera, els Serveis d’Esports Municipals, amb la regidora d’Esports Lydia Morant al capdavant, ha volgut donar protagonisme als clubs i associacions esportives en l’elaboracions d’estes subvencions, elaborant així unes bases més justes i igualitàries, ja que tots els clubs i associacions que s’han presentat i han sol·licitat una subvenció, han accedit a elles.

Per primera vegada en els últims anys, estem aplicant criteris objectius per a atorgar les subvencions, allunyant-nos del clientelisme que el PP havia instaurat en la passada legislatura.

Gràcies a estos criteris i a esta manera més justa de repartir les subvencions, no considerant que hi ha esports de primera i esports de segona, la majoria de clubs han millorat la seua ajuda.