Comença el procés de licitació del dipòsit de pluvials del Clot de la Mota a la platja

El president d’Actuacions Ambientals Integrals, Miguel Ángel Picornell, ha informat que esta mateixa setmana ha sigut publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic l’anunci de licitació del dipòsit de pluvials del Clot de la Mota de la platja de Gandia. Tal com ha declarat Picornell, la infraestructura suposa “l’obra més ambiciosa de l’última dècada a la ciutat quant a prevenció d’inundacions”, ja que compta amb un pressupost de 8,8 milions d’euros i donarà treball al voltant de quaranta persones.

El termini d’execució de les obres una vegada adjudicades serà de vint-i-quatre mesos i implicarà la construcció d’un dipòsit, amb 11.000 metres cúbics de capacitat que resoldrà aspectes com la inundabilitat del nucli antic de la platja -que patix problemes d’inundació sempre que plou amb intensitat-, millorarà el control de la contaminació -com a tanc anti-DSU que evite els abocaments d’aigües no tractades en el medi natural en episodis de precipitacions ordinàries-, a més de donar servei al nou PAI d’equipaments. Es tracta de la infraestructura hidràulica de major capacitat de la platja de Gandia, que quasi doblega el volum de l’últim gran tanc construït que, amb un volum útil pròxim als 6.000 m³, es va executar en la plaça de Navarra en 2008.

“Continua el procés per a fer realitat la infraestructura hidràulica pendent amb major influència en l’àmbit del sòl urbà de la platja, conforme als diversos estudis realitzats, entre els quals cal destacar l’estudi inicial redactat pel DHI (Danish Hydrulic Institute), per a plantejar les actuacions necessàries per a pal·liar els greus problemes d’inundacions que periòdicament es produïxen a la platja de Gandia”, ha explicat el president d’Actuacions Ambientals Integrals.

Finalment, el regidor socialista ha destacat que “amb el nou dipòsit del Clot de la Mota, juntament amb el que ja està en construcció en el barri de Venècia, de 1.600 metres cúbics de capacitat, s’incrementa substancialment la capacitat hidràulica del sistema de clavegueram de la platja de Gandia, que actualment compta amb els tancs existents: el del carrer Alcoi, el del costat de l’Hotel Tres Anclas i el de la plaça de Navarra. Estes actuacions redundaran en una important reducció dels problemes d’inundació i ambientals existents, i ens permetran afrontar en millor situació els episodis de pluges intensos”.