Comença l’Escola d’Ocupació ETFORMEM, una oportunitat per a deu dones desocupades de Gandia

Ahir va començar a Urbalab Gandia, l’ Escola d’Ocupació ETFORMEM ‘Sistema d’Informació per al desenvolupament econòmic’, un programa mixt que permetrà a un grup de deu dones desocupades i amb situacions econòmiques o familiars difícils, tindre una oportunitat per a formar-se i incorporar-se al mercat laboral amb qualificació. El projecte permet posar en valor la importància de la formació i la preparació a l’hora d’incorporar-se al mercat laboral i posa el seu punt de mira en els col·lectius més desfavorits.

El regidor de Recursos Humans, José Manuel Prieto, ha recordat que “una de les prioritats del Govern de Gandia, i més en estos moments, és donar oportunitats a les persones a través de plans d’ocupació i de línies formatives, on l’aprenentatge és mutu. Així, la persona que entra a treballar per a l’Administració s’enriquix amb el coneixement, però l’Administració també ix guanyant amb l’intercanvi de coneixements i d’experiències».

Les participants hauran de combinar treball i formació i, en finalitzar, obtindran un Certificat de Professionalitat de Nivell 1. En concret, en esta convocatòria, es tracta del certificat ‘Operacions auxiliars de serveis administratius i generals’, que les especialitzarà en tasques com atendre una recepció, una consergeria, consultes de la ciutadania i empreses, així com realitzar enquestes d’opinió presencials i telefòniques, tasques de reproducció o arxiu de documents. El projecteté una durada de 6 mesos, compta amb una subvenció de més de 120.000 euros atorgada a l’Ajuntament de Gandia per la Generalitat Valenciana a través del Labora, i habilitarà les alumnes per a desenvolupar ocupacions com teleoperadores, empleades de finestreta, taquilleres, recepcionistes, telefonistes i classificadores.

Per a obtindre esta capacitació hauran de realitzar una sèrie d’actuacions concretes amb l’objectiu de configurar un sistema d’informació i base de dades per a conèixer la situació del municipi en determinats aspectes de l’àmbit social i econòmic. Les dades que s’obtinguen ajudaran a valorar la posada en marxa d’iniciatives i projectes d’activació econòmica i social.

En sentit pràctic, aquesta Escola d’Ocupació té dues actuacions concretes. En primer lloc, la realització de treball de camp o consulta telefònica i/o presencial a la població i les empreses de Gandia en relació amb aspectes socioeconòmics. I, en segon lloc, la implementació de diferents bases de dades empresarials disponibles per als estudis de promoció econòmica i de determinats inventaris municipals.

D’esta manera amb el seu treball les participants contribuiran a la creació d’un sistema d’informació i a l’actualització i/o configuració de base de dades necessàries per a l’establiment d’estratègies i mesures vinculades amb el desenvolupament econòmic i social de la ciutat de Gandia. Esta és la primer d’una serie de plans d’ocupació que ens els mesos pròxims complementaran les tasques de l’Ajuntament de Gandia, donant oportunitat a la incorporació dels habitants que més ho necessiten.