Comencen al Grau les obres d’humanització i millora dels carrers Verge i Sant Nicolau

Ahir es van iniciar les obres als carrers Verge i Sant Nicolau del Grau inclosos dins el Pla d’Humanització de carrers i places de Gandia. Concretament, l’actuació es realitzarà al carrer Verge, al tram comprés entre l’avinguda de la Pau i el carrer Rei, i a Sant Nicolau, entre els carrers Oltra i Verge.

El president de la Junta de Districte del Grau, Miguel Ángel Picornell, ha afirmat que “es complix la promesa donada als veïns i comerciants del carrer Verge i els seus voltants d’iniciar les obres quan finalitzara la Fira i Festes”.

Els treballs, que compten amb un pressupost de 235.582,28 euros, tindran una durada de quatre mesos i consistiran en la instal·lació d’embornals i connexió a sanejament, canalitzacions d’enllumenat, la renovació de la xarxa d’aigua potable i la instal·lació d’un col·lector nou al carrer Sant Nicolau que estarà connectat amb el carrer Verge i l’objectiu del qual serà evitar les acumulacions d’aigua quan es produïsquen pluges torrencials.

A més, es procedirà a la substitució de tot el paviment del vial amb la qual cosa s’augmentarà la seguretat dels vianants i millorarà la imatge visual del carrer, cosa que beneficiarà els comerços i residents de la zona.