Declaració d’intencions i propostes per a la platja de Gandia

diana platja 2

En els últims anys, a la platja de Gandia s’ha consolidat un model turístic que suposa un prejudici per la imatge exterior i promocional de la ciutat. L’actual govern ha aprofundit en el turisme d’oci, dirigit sobretot als més joves, amb menys capacitat adquisitiva, i ha abandonat els complements de cultura i medi ambient que enfortien el producte turístic de la ciutat. Un model que no és casual, on membres del govern del PP tenen negocis i que s’alimenta precisament per la suma d’interessos entre el poder legislatiu i l’àmbit empresarial d’uns pocs que resulta incompatible amb l’interès general i on el govern actua com a jutge i part.

També és cert que a la Platja de Gandia li ha faltat, històricament, un model definit i una política clara en matèria de turisme. S’ha combinat l’oci amb el descans o el lloguer assequible amb places d’hotel adreçades a un turisme amb més poder adquisitiu. No haver encertat en un àmbit de convivència entre tots els models, que possibilitara també la convivència veïnal desitjable, i tampoc en una imatge clara del públic potencial, l’oferta i l’aparador de la ciutat, ha anat en detriment de la consolidació d’un model diferent. El fet, agreujat amb l’arribada del PP, ha arribat a cotes inèdites d’interès i perjudici amb la negociació, pagament i promoció per part del govern del reallity televisiu Gandia Shore, on també hi havia interessos.

Els Socialistes de Gandia som alternativa de govern. Ens correspon definir un model de Platja que faça compatible el descans amb l’oci, ambdós necessaris com a complement per als que ens visiten. Ens correspon també potenciar un model de turisme que ens acoste al model de ciutat que volem: culta, tolerant, universitària, amb gran potencial ambiental, motor econòmic i empresarial, i una variada i àmplia oferta cultural.

Reunits amb l’Associació de Veïns per la Convivència, agrupada arran de les problemàtiques socials conseqüència del model impulsat a la platja els darrers anys, el Partit Socialista proposa:

1. Impulsar un canvi en el model turístic de la platja de Gandia, amb una major incidència en el complement ambiental, saludable, gastronòmic, empresarial, comercial, esportiu i cultural i sobretot, de congressos-el àmbit turístic és on més cal avançar per a ser creador d’una economia estable, amb presència tot l’any i fora de l’etapa d’estacionalitat-com a reforç del sol i platja.

2. La signatura d’un codi ètic dels representants públics, electes i de confiança, amb la prohibició de compatibilitzar la presa de decisions en la tasca de govern amb la propietat d’empreses o negocis directament afectats per aquestes decisions a la Platja de Gandia.

3. Intransigència respecte a les pràctiques que, amb la generació de soroll, atempten contra els veïns, amb agents de seguretat nocturna amb plena capacitat d’actuació, ordres i voluntat política clares.

4. Increment de les patrulles i controls de seguretat ciutadana de la Platja.

5. Fer complir el Reglament del Soroll. Es tindrà especial cura i atenció a les zones sensibles, com ara la primera línia o les marcades com a saturades pels mapes acústics de Gandia, sempre fent complir la legislació vigent del soroll, on prevalga el benestar i la convivència veïnal. S’elaborarà un mapa acústic del soroll de la ciutat i, un vegada localitzades les zones altament contaminades, es tindrà més sensibilitat i es farà complir la norma de forma taxativa. Es recuperarà i reforçarà la tasca de mediació per a la conscienciació de productors de soroll i veïns. Amb la mediació, volem fer compatible l’activitat econòmica i empresarial responsable amb un veïnat implicat en el nou model que proposem. Sempre que la societat ha avançat ha estat per la cessió de tots els implicats en favor de l’interés general.

6. El control de soroll i, per tant, les empreses que realitzen els mesuraments, seran imparcials. Estudiarem, per garantir-ho, convenis amb la Universitat.

7. Increment de la participació veïnal i foment del diàleg. Hem de convertir els veïns en protagonistes de les decisions polítiques i del procediment de presa d’estes decisions. Establiment d’òrgans on els veïns puguen fiscalitzar la política turística i la convivència.

8. Establiment de línies de subvencions a empreses per a línies d’actuació reductores del soroll (instal·lació de carpes acústiques a les terrasses, adequació de l’arquitectura del local, etc.), Estudi de la reducció de les taxes o d’algun impost si es demostra que s’ha reduït el soroll com a reforç positiu a una bona conducta.