Hui s’han iniciat les obres de construcció de la nova rotonda del Polígon Alcodar

Gandia, 9 de juliol de 2018.- Per a una millor distribució de les mercaderies que circulen pel Polígon Alcodar, s’ha dividit en tres sectors, que quedaran delimitats per la Plaça de la Llum i l’Avinguda de València:

 

– Sector Nord, Av Alcodar (color roig)

– Sector Sud, C/ del Comerç (color verd)

– Sector Oest, Policia Local (color blau)

 

Els accessos al Polígon de Benieto, quedaran establerts en el c/ Equador per al Sector Sud, el C/ dels Llanterners, per al Sector Nord, i l’Avinguda de València per al Sector Oest.

 

Pel que fa a l’eixida del Polígon, es realitzarà per a vehicles que la seua MMA no supere les 12 tones, pel c/ Equador o pel c/ Llanterners indistintament, quedant restringida l’eixida dels camions de MMA superiors a 12 t per la C/ Llanterners.

 

Els dies laborables, de dilluns a divendres, i en horari de 13.30 i 18.00 hores, i els dissabtes a les 13.30 hores, s’establirà regulació del trànsit en la rodona de l’Avinguda Blasco Ibáñez amb el c/ Equador, amb la finalitat d’agilitar l’eixida dels vehicles dels treballadors i les treballadores de les empreses del polígon, que es realitzarà de forma massiva.

 

Les obres

La nova rotonda de l’Avinguda de València i el Polígon Alcodar té un pressupost d’1’2 milions d’euros, subvencionat amb una ajuda de 700.000 € del Ministeri, que va estar a punt de perdre’s i que va recuperar el nou govern local. La previsió és que els treballs, que no entorpiran el trànsit d’accés i eixida de la ciutat, finalitzen abans del pròxim Nadal.

 

L’objectiu de l’actuació és adequar l’antiga N-332 a una trama més urbana, millorant la seguretat vial i l’accés al polígon.

 

S’hi crearà una zona verda, amb accessos a peu i en bici al polígon. A més, connecta amb el barri de Santa Anna i integra en la ciutat l’espai industrial, que també s’ha modernitzat i millorat a través d’una important subvenció al 100% d’1 milió d’euros de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball (IVACE).

imagen02r