El Consell d’Administració d’IPG anuncia accions legals contra els anteriors gestors de la empresa

 

Gandia 1 de desembre 2015.- El Consell d’Administració d’IPG es va reunir ahir per iniciar el procés de liquidació de l’empresa pública. A més de formular els comptes de 2014, els consellers van acordar iniciar un procés d’acció social de responsabilitat davant els anteriors membres del consell d’Administració de la mercantil pública que són Arturo Torró, Javier Reig, Víctor Soler, Guillermo Barber i Lola Moncho per una possible causa d’administració deslleial. Així mateix, també s’ha acordat estudiar la posada en marxa d’accions judicials davant de determinades operacions i contractes que puguen resultar constitutius de delicte.

 

I es que l’empresa IPG, Iniciatives Públiques de Gandia, va acumular un deute

de més de 38 milions i mig d’euros en l’any 2014, fruit d ela gestió de l’anterior

govern popular. Així es va evidenciar a la reunió del Consell d’Administració d’IPG que va tindre lloc ahir de vesprada, dia 30 de novembre.

 

El Consell d’Administració va haver de prendre diverses mesures molt importants, tant per a l’àmbit municipal com per a tercers que es puguen veure afectats, per tal de resoldre la situació de l’empresa pública. Així van acordar aprovar els comptes del 2014, amb el deute detectat de més de 38’5 milions d’euros, i instar a que en 60 dies la Junta General aprove la liquidació total d’aquesta mercantil. Les decisions van ser aprovades amb els vots a favor dels Consellers Delegats del Partit Socialista, Més Gandia i Ciutadans, i amb el vot en contra del Partit Popular.

 

Vicent Mascarell, president del Consell d’Administració d’IPG, ha assegurat que “ens hem trobat una mercantil pública, IPG, que era una màquina de despilfarro, una cova d’enxufats, un instrument fora del control municipal i de la fiscalització pública. La realitat supera la ficció. Al 2014 les pèrdues han sigut de més de 38 milions d’euros i al 2015 ja tenim comptabilitzats vora 10 milions. Podem afirmar que en les mans del PP i d’Arturo Torró la mercantil, IPG, perdia cada mes 1 milió d’euros cada mes, una absoluta barbaritat”.

 

Per la seua part Emili Morant, conseller delegat IPG, ha fet una radiografia de l’empresa que s’han trobat després de la gestió del Partit Popular assegurant que “hem fet un procés de desmaquillatge i desmuntatge de l’empresa. IPG ha perdut més de 38’5 milions d’euros, la meitat corresponen a la devaluació dels seus actius immobiliàris. Hem valorat de nou aquestos actius, l’esquelet de l’empresa IPG, i ens ix una pèrdua de 19 milions i mig d’euros. La resta de les pérdues, altres 19 milions d’euros, es deuen a una gestió plena de sospites i irregularitats”.

 

Emili Morant ha relatat com funcionava l’empresa IPG dient que “actuaven fora de control i fora de la burocràcia de l’Ajuntament. IPG era com un soterrani de l’Ajuntament, la cara B, on quan enviaven els diners els tècnics municipals ja els perdien de vista i no es podien aplicar les mesures de control, això permetia cometre certes irregularitats que ens hem trobat. Era com un Ajuntament paral.lel”.

 

En aquest sentit, Vicent Mascarell, ha afegit que “s’actuava amb molta arbitrarietat a l’hora de pagar els proveïdors, per això s’ha acumulat un deute comercial de 14 milions i mig d’euros. Gastaven i no pagaven, era el que feien”.

 

Amb totes aquestes dades damunt la taula el nou Consell d’Administració d’IPG

va acordar 5 punts concrets:

 

En primer lloc formular els comptes del 2014 a pesar que han manifestat que s’han trobat les xifres sesgades i fragmentades i per tant no poden garantir que les xifres reflecteixen la realitat.

 

Segon, posar els 38 milions d’euros de pèrdues als resultats negatius d’exercicis anteriors.

 

Tercer, convocar la Junta General per tal que aprove els comptes i encete el procés de dissolució de l’empresa pública. Açò comportarà el nomenament del liquidadors que hauran de decidir què fer amb el patrimoni immobiliari de l’empresa, si cal o no  vendre les propietats per poder pagar els deutes i els crèdits. També aquesta Junta General haurà de encetar un procés d’acció social de responsabilitat front als anteriors membres d’administració d’IPG que són Arturo Torró, Javier Reig, Victor Soler, Guillermo Barber i Dolores Moncho.

 

El quart punt acordat, fa referència a la possibilitat d’emprendre accions judicials front a les operacions contractuals d’IPG que pogueren resultar constitutives de delicte.

 

Per últim, en quint lloc, s’otorga al President del Consell d’Administració les facultats necessàries per l’execució de tots els acords acceptats.

 

Abans d’acabar, s’ha volgut agrair la faena feta per economistes, advocats, auditors i actuals treballadors d’IPG que han contribuït i col.laborat a l’hora d’aclarir els comptes de l’empresa pública. També ha denunciat les amenaces, persecussions i mentides que han patit els qui es van atrevir a denunciar la gestió dels últims 4 anys a IPG.