El Departament de Polítiques Educatives inicia el programa Jove Oportunitat

El Departament de Polítiques Educatives dins del Pla d’Absentisme i Abandonament Escolar de l’Ajuntament de Gandia ha iniciat el programa Jove Oportunitat (JOOP), projecte de l’Institut Valencià de la Joventut cofinançat pel Fons Social Europeu.

És una iniciativa dissenyada i organitzada per a motivar i orientar a joves d’entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis i, majoritàriament, no treballen. L’objectiu del mateix és continuar amb l’itinerari formatiu per tal d’aconseguir que realitzen una FP de Grau Mitjà. Prèviament, necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida per tal de poder dur a terme el cicle formatiu i finalitzar-lo amb èxit.

El curs s’aha iniciat aquesta setmana, amb un horari de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h. Durant cinc mesos, un grup de 12 joves gaudiran d’aquesta oportunitat a l’edifici Tossal de la Universitat de València en Gandia.

 

Per a més informació:

www.gandia.es

https://ivaj.gva.es/es/joop