El govern del PP suspén la contractació del Centre Esportiu Roís de Corella després d’un recurs dels socialistes

El Govern local en funcions del PP ha decidit suspendre el procediment per a l’adjudicació del nou contracte de la gestió integral del Centre Esportiu Roís de Corella, després d’un recurs interposat pel Grup Municipal Socialista en el qual s’exigia la seua paralització.

“Les presses, a pocs dies de les eleccions municipals, són males conselleres. Igual que amb el ‘pelotazo’ dels xiringuitos de la platja, els socialistes vam sol·licitar en el seu moment que es paralitzara el procés d’adjudicació d’este centre esportiu fins que es constituïra un nou govern que no tinguera hipoteques del passat, ni interessos personals”, ha assenyalat la regidora socialista Liduvina Gil.

El Grup Municipal Socialista va presentar el passat 21 de maig un recurs contra els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars, així com l’estudi de viabilitat económica per a la gestió integral d’este complex lúdic i esportiu, que inclou l’explotació de la piscina descoberta, els gimnasos i la cafeteria-restaurant.

“La intenció del govern en funcions del PP d’adjudicar este contracte abans de finalitzar la present legislatura, ha quedat en no res. I és que la ganga econòmica que es pretenia adjudicar ara ja no serà possible”, ha apuntat Gil. Cal destacar que els criteris subjectius de les bases del concurs (és a dir, aquells que depenen del criteri personal dels membres de la mesa de contractació) suposaven el 40% dels punts, mentre que el criteri econòmic, (a partir de 12.000 euros anuals o, allò que és el mateix, 1.000 euros al mes), representava només el 30%.

D’esta manera, el Govern local del PP tenia la intenció cobrar 1.000 euros mensuals per tots els serveis del Centre Esportiu Roís de Corella (gimnàs, cafeteria-restaurant i piscina; a més, amb la possibilitat de celebrar esdeveniments, com ara bodes o comunions, en els jardins), quan l’actual concessionari abona la mateixa quantitat només per l’explotació del gimnàs.