El govern de Gandia comença a aplicar les clàusules socials de contractació en les adjudicacions municipals

whatsapp-image-2016-11-28-at-19-45-30

El portaveu del govern de Gandia, Jose Manuel Prieto, ha comparegut en roda de premsa per informar dels acords presos durant la celebració de la Junta de Govern celebrada hui.

 

El principal dels temes abordats hui ha estat a proposta de la regidora delegada d’Esports, Lydia Morant, de l’aprovació de l’expedient de contractació relatiu al contracte de serveis consistent en la “Prestació de serveis esportius, recepció, manteniment i neteja en el Centre Esportius del Grau“.

 

Fins hui el centre esportiu havia estat funcionant gràcies a la posada en marxa de tres contractes menors de caràcter temporal. Ara s’ha posat en marxa un contracte SARA mentre continua el procés públic i transparent que tindrà caràcter obert i en el qual podrà participar qualsevol empresa amb el qual s’ha d’adjudicar de manera definitiva el servei per tal d’acabar amb la interinitat de funcionament.

 

Referent a això, Jose Manuel Prieto ha declarat que “es tracta d’un més dels temes que l’actual executiu posa solució després del “regal enverinat” que ens va deixar l’anterior govern del PP. Com recordaran, ja vam denunciar quan érem oposició que calia posar ordre en la gestió d’aquest servei perquè lamentablement vam haver de tancar les instal·lacions per invertir prop de 300.000 € i realitzar millores causa de l’estat d’abandó en què es trobava. Ara, ja està aprovat l’expedient de contractació mitjançant un procés públic i transparent que tindrà caràcter obert i en el qual podrà participar qualsevol empresa. Un expedient que el seu plec de prescripcions tècniques particulars ha estat elaborat pel Responsable d’Instal·lacions i Activitats Esportives, i que ja compta amb una partida pressupostària per a aquesta finalitat“.

 

D’aquesta manera, el pressupost de licitació ascendix a 179.466,00 euros anuals, més 37.687,86 euros en concepte d’IVA, sent l’import total de 217.153,86 euros i tindrà un termini d’adjudicació de 6 mesos més 6 mesos prorrogables.

 

El portaveu del govern ha explicat que en el cas d’aquest contracte, es tracta del primer en el qual s’aplicaran les clàusules socials de contractació en el plec de condicions.Era part d’un dels nostres compromisos electorals. A més de la transparència, incorporem a la contractació blica els valors que han de marcar el dia a dia del nostre govern“.

 

En concret s’exigirà a les mercantils que vulguen participar en el procés que acrediten, dins l’apartat de solvència tècnica, un mínim de 80 hores de formació específica en matèria esportiva per als treballadors del centre.

Tres clàusules que es tindran en compte seran que es valorarà la contractació de persones en risc d’exclusió social, l’accés de la dona en condicions d’igualtat en imposar que la plantilla compte amb un mínim d’un 40% de dones, i a més es valorarà el tipus de contractes que es realitzen per garantir l’estabilitat en l’ocupació mitjançant contractes indefinits.