El govern de Gandia garanteix la legalitat del pressupost de 2016 al incloure el pagament d’amortitzacions bancàries  

Gandia 24 de gener 2016.- El Ministeri d’Hisenda del Govern d’Espanya ha confirmat hui, amb l’aprovació del Fons d’Ordenació i el Fons d’Impuls Local, que Gandia rebrà la quantitat corresponent al pagament d’amortitzacions bancàries de 2016. Es tracta del pas que confirma que Gandia ha fet els deures i que la seua adhesió al Pla d’Ajust continua amb el seu recorregut.

Així, tal i com s’ha explicat en anteriors ocasions, l’adhesió al Pla d’Ajust suposava la possibilitat de refinançar els crèdits bancaris de l’Ajuntament de Gandia i garantia el pagament anual de les seues amortitzacions gràcies a una injecció que realitzarà, de manera anual, el Ministeri d’Hisenda. D’aquesta manera, Gandia rebrà en 2016 21,4 milions d’euros, quantitat que es correspon a les obligacions bancàries que s’han de pagar en 2016. D’aquesta xifra, un total de 13,7 milions és per a fer front als deutes bancaris, mentre que els altres 7,7 milions són per a fer front al préstec de 60 milions d’euros rebut en 2012 per a pagar factures pendents a proveïdors.

El coordinador general d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Gandia, Salvador Gregori ha indicat referent a aquesta mesura que “es tracta d’un pas més dels que aquest executiu està duent a terme per posar ordre en els comptes municipals. Som un govern responsable que està solucionant el desficaci econòmic de l’anterior legislatura i de l’anterior govern, incapaç d’aprovar ni un pressupost legal en els darrers 3 anys”.

Pel que fa a les condicions financeres dels mateixos, el préstec subscrit tindrà un període d’amortització de 10 anys, amb dos de carència. El tipus d’interés serà fixe, referit al rendiment mitjà del deute públic de l’Estat a termini equivalent (actualment, l’1,311% anual).

Paral·lelament, el consistori segueix negociant amb l’Institut de Crèdit oficial una solució financera per a un total de 29,3 milions d’euros de càrrega financera pendent d’incloure en el pla realitzat pel Misteri d’Hisenda. Es tracta d’un préstec sindicat entre l’ICO, el BBVA i Bankia amb IPG i que, a hores d’ara, és l’únic préstec que no s’ha aconseguit incloure en el pla de refinançament pactat amb diferents entitats bancàries. Referent a aquest problema, l’Alcaldessa de Gandia, Diana Morant, ha estat hui a les oficines de l’ICO amb el propi Salvador Gregori i amb l’Interventor Municipal, Jorge García. A la reunió, on ha acompanyat l’expedició gandiana el delegat del govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, s’ha tractat de desbloquejar aquesta situació, per tal de completar el pla del govern municipal.