El govern del PP no té cap informe tècnic que autoritze l’obertura de l’Ajuntament del Grau

local grau1

Tant la normativa estatal com l’autonòmica són molt estrictes en este sentit i ja, des de 1998, vetlen per garantir a totes les persones l’accessibilitat a edificacions de pública concurrència i evitar la discriminació a les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització d’espais públics. Algunes de les normes d’obligat compliment que garanteixen l’accessibilitat en edificis públics o d’ús administratiu i que s’estan incomplint a l’edifici del Grau inaugurat ahir són:
– La llei 1/1998 de 5 de maig de la Generalitat Valenciana d’Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació;
– El decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es desenvolupa la llei anterior en matèria d’accessibilitat de l’edificació de pública concurrència i en el medi urbà;
– El codi tècnic de l’edificació, document bàsic SUA (Seguretat d’utilització i accessibilitat) en les seccions SUA 1 i SUA 9;
– El Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, amb les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions

Ja no ens sorprén que Torró incomplisca lleis i normes, una actitud intolerable i inadmissible que en este cas, a més, provoca exclusió i discriminació entre els ciutadans, en enviar a les persones amb mobilitat reduïda a un altre centre per no haver adequat el nou perquè puguen fer ús en condicions d’igualtat com la resta de veïns.

La regidora socialista Diana Morant ha reptat al govern a mostrar “un informe avalat per algun tècnic de la casa que autoritzi l’obertura d’aquestes dependències municipals” i assenyala que “l’Ajuntament del Grau és una bona idea que donem suport, però no es pot obrir discriminant a les persones i incomplint la llei. Quan respecte les regles serem els primers a aplaudir la iniciativa”. En lloc de donar exemple, se salten a la torera la mateixa normativa que exigeix ​​per a obrir locals de pública concurrència; mentre l’Ajuntament tancaria qualsevol bar o comerç que incomplira la normativa, el govern del PP inaugura sense embuts un local, destinat a servicis municipals, flagrantment discriminatori i il·legal. Per això “demanem a l’alcalde de Gandia i al del Grau responsabilitat i exemplaritat i que acatin les normes com qualsevol fill de veí. La vara no els fa estar per sobre de la llei “