El Grau de Gandia comptarà en un mes amb un nou tanc de tempestes contra inundacions

L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha visitat aquest matí l’execució dels últims detalls de l’obra de construcció d’un nou tanc de tempestes de què disposarà la ciutat i que beneficiarà a la zona del Grau. Prieto ha assistit acompanyat el vicealcalde de Gandia, Josep Alandete; el regidor Miguel Ángel Picornell, així com pel CEO d’Aguas de Valencia, Dionisio García Comín i integrants de l’empresa encarregada de la construcció de la infraestructura.

Les obres, que quedaran enllestides en un termini aproximat d’un mes, han comptat amb una inversió d’1.220.436,15 € i han consistit en la construcció d’un dipòsit de 1.600 m³ de capacitat Anti Descàrregues de Sistemes Unitaris (DSU), per recollir, contenir i emmagatzemar les aigües pluvials a la zona.
La construcció d’aquest dipòsit està inclosa en el Pla Director de Clavegueram desenvolupat per Actuacions Ambientals Integrals, i busca evitar l’abocament d’aigües mixtes pluvials i residuals al medi natural, mitjançant la intercepció del col·lector de 1500 mil·límetres de diàmetre el sobreeixidor existent a la zona de l’Antiga EDAR del Grau de Gandia. El volum del dipòsit s’ha calculat per garantir la retenció superior al 75% de la massa contaminant mobilitzada per la pluja.
L’aigua s’emmagatzemarà al dipòsit fins que les condicions d’evacuació de la xarxa així ho aconsellen, moment en què es buidarà el dipòsit per mitjà d’una bomba que elevarà el cabal a un col·lector que desaiguarà per gravetat en el col·lector de Venècia per ser impulsada a l’EDAR Safor-Gandia.

Després de la visita, José Manuel Prieto ha volgut agrair a Actuacions Ambientals Integrals, Aigües de València i l’empresa constructora l’execució de l’obra tot i els inconvenients provocats per la pandèmia. “Aquesta infraestructura suposa un pas més enllà, ja que és una infraestructura que d’una banda discrimina l’aigua separant la qual està contaminada i evitant el seu abocament a riu Serpis i la zona de la platja de Venècia, i per l’altra, contribuïm a pal·liar el problema de les inundacions que en zones com la nostra està provocant el canvi climàtic“.

L’alcalde ha recordat que aquesta actuació, inclosa dins el Pla Director, incrementa substancialment la capacitat hidràulica del sistema de clavegueram de la platja de Gandia, que actualment compta amb els tancs existents al carrer Sant Jordi, al costat de l’Hotel Tres Anclas i en la plaça de Navarra i incidit que finalitzat l’estiu començaran els treballs de construcció del col·lector de pluvials d’11.000 metres cúbics de capacitat al parc Clot de la Mota que donara feina a 40 persones i que suposa una inversió propera als 9 milions d’euros.

Finalment, Dionisio García Comín, va destacar que “Gandia és un referent nacional dins del tractament del cicle integral de l’aigua. Donem per fet que quan obrim una aixeta surt aigua, però darrere d’aquest gest hi ha una infraestructura immensa que ha costat dècades desenvolupar. Ara afrontem el repte del tractament de l’aigua que pot contaminar l’entorn i avancem en la seua reutilització“.
“El camí marcat és clar i sabem quines són les prioritats. Aquestes infraestructures estan amagades, no es veuen, però són essencials per al dia a dia” va finalitzar el responsable de Aguas de Valencia.

Característiques tècniques del tanc de tempestes
Les dimensions interiors del dipòsit Anti-DSU són 28 x 15 metres i una alçada lliure de 5,2 metres. Està format per murs pantalla de 0,6 metres de gruix i 16 m de longitud. La solera del dipòsit és de 0,8 metres de gruix amb un pendent longitudinal de l’1% per facilitar tasques de neteja i buidatge del dipòsit. La llosa de cobriment del dipòsit té 0,35 metres de gruix.

El dipòsit té un alleujament d’emergència, que quan la cota l’aigua arribe a la cota el llavi de l’abocador situada a 1,8 metres sobre nivell de la mar (cota màxima de l’aigua en el dipòsit), el dipòsit començarà a alleujar l’aigua decantada pel col·lector actual que alleuja el medi receptor.
El nou dipòsit disposa d’un equip de retenció de sòlids, per retenir el material arrossegat per les primeres pluges, format per una pantalla deflectora anti-flotant en làmina de polièster reforçat amb fibra de vidre de 10 mm de gruix i 1 metre d’alçada, que davant una pluja molt intensa, si la reixa acumula molts sòlids s’abat no permetent que el sistema entre en càrrega.