El jutge instructor obri expedient contra Torró per infracció electoral continuada

La comunicació oficial de l’Ajuntament de Gandia sobre l’ús i destinació de l’edifici de l’antic hospital va infringir l’article 50.2 de la LOREG ja que té per objecte donar a conèixer projectes en relació al districte “la qual cosa atempta als principis d’objectivitat i transparència que ha de presidir l’actuació dels poders públics durant el període electoral” segons resa l’acord de la Junta Electoral de Zona en la seua acta 36/15. L’acta 20/15, ja estima que la campanya publicitària “Gandia amplia el seu servei de neteja” o la signatura de convenis amb vuit associacions es tracta d’actes prohibits pel mateix article de la LOREG i s’ordena a l’Ajuntament la immediata suspensió del mateix. Anteriorment, la Junta Electoral va prendre mesures similars respecte a la campanya del SAC, la xerrada amb majors de l’alcalde en el Centre Social Roís de Corella.

Per tot açò, el passat 10 de juny la Junta Electoral de Zona va acordar l’obertura d’expedient sancionador per a depurar les possibles responsabilitats de les infraccions electorals a les quals hem fet referència i es requereix a l’Ajuntament de Gandia perquè presenten, fins a les 12 hores de demà divendres 12 de juny, la identitat de les persones que van adoptar la decisió de dur a terme i materialitzar els fets objecte de les infraccions electorals objecte dels acords.