El Pla de Manteniment i Millora de Vials d’enguany s’inicia amb una intervenció integral al carrer Atlàntic

El regidor de Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana, Miguel Ángel Picornell, ha informat que este matí ha donat el vistiplau al projecte de reforma integral del carrer Atlàntic de la Platja. D’esta forma, es veu complida una aspiració del veïnat i un compromís adquirit amb ells pel Govern local. Es tracta del tram de 600 metres de longitud comprés entre els carrers Alcoi i Illes Canàries. L’actuació té com a objectiu l’adaptació de la secció del carrer al Pla Director.

La intervenció es projecta amb una calçada per a circulació de vehicles en una única direcció de 3,50 metres d’amplària, zones d’estacionament en cordó en un costat de la calçada de 2 metres d’amplària i voreres de 2 i 2,50 metres amb escocells per arbratge integrats en la vorera de major amplària.

L’actuació també contempla la renovació de les canalitzacions d’enllumenat públic en voreres, recol·locació d’embornals, així com la plantació d’espècies arbòries en els escocells a executar i la instal·lació de la xarxa de reg corresponent, a més de la instal·lació de mobiliari urbà, com bancs i papereres. Estan previstos també treballs en el subsol per a millorar els sistemes de clavegueram, pluvials i aigua potable. Totes estes obres es fan amb recursos propis emmarcats en el Pla de Manteniment i Millora de Vials i superen els 600.000 euros de pressupost amb un termini d’execució de tres mesos.

Picornell ha explicat que “amb l’aprovació del projecte de reforma integral del carrer Atlàntic, arranca el Pla de Manteniment i Millora de Vials d’enguany. Cal recordar que estem en la recta final de les obres als carrers Calderón de la Barca, Cardenal Cisneros i la segona fase del passeig marítim i, en breu, començaran les obres al carrer Atlàntic amb la seua adaptació al Pla Director”.