El projecte de rehabilitació del carrer Safor iniciarà les obres a principis de l’any 2025

El Tribunal Central de Recursos Contractuals del Ministeri d’Hisenda va desestimar la setmana passada el recurs interposat pel Col·legi d’Arquitectes de València contra el plec de clàusules administratives per a la rehabilitació del complex immobiliari del carrer Safor. La resolució del Tribunal, que suposa la reactivació immediata del projecte, desestima el recurs i confirma els criteris exigits per l’Ajuntament de Gandia tot això tenint en compte la complexitat de l’obra de rehabilitació energètica, les singularitats tècniques i arquitectòniques que presenta la reforma i, finalment, el rigor que suposa gestionar una obra finançada pels fons europeus Next Generation.

Es tracta d’un projecte finançat amb els Fons Europeus de Transformació, Resiliència i Reconstrucció Next Generation amb un import de 3,3 milions d’euros juntament amb el projecte de millora urbana i integració paisatgística de l’entorn.

Esta actuació suposarà la rehabilitació integral de 139 habitatges i 8 locals, i comportarà entre altres actuacions la millora a les cobertes, l’execució de reforços estructurals, les obres d’impermeabilització i de reforços estructurals així com la instal·lació d’ascensors. Així mateix, el projecte també resoldrà el problema de filtracions d’aigua que afecten la zona.

Després de conéixer la notícia, el regidor de Vivenda i Regeneració Urbana, Salvador Gregori, ha mostrat la seua satisfacció pel resultat de la sentència, ja que “suposa la posada en marxa automàtica del procés administratiu que, esperem, permeta que les obres s’inicien a principis del 2025”. “Estem davant d’una intervenció necessària que no només contempla l’actuació en els blocs d’habitatges deteriorats sinó que millora la via pública, amb la qual cosa tant els veïns com el veïnat del Raval podran gaudir d’un millor entorn”.