El termini d’admissió de l’alumnat de les Escoletes finalitza el pròxim 5 de juny

La regidora de Polítiques Educatives de l’Ajuntament de Gandia, Carmen Fuster, ha informat que ja s’ha obert el termini per a presentar les sol·licituds per a la inscripció de l’alumnat de la xarxa d’Escoles Infantils Municipals (EIM) per al curs 2020-2021. Podran sol·licitar la inscripció tots els pares, mares i tutors/es de xiquets i xiquetes nascuts entre el 2018 i el 2020.

La presentació de les sol·licituds i de la documentació es realitzarà preferentment a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Gandia fins al pròxim divendres, 5 de juny. S’efectuarà des de casa, en línia i en cas de no tindre sistemes de verificació d’identitat per a la Seu Electrònica, cal sol·licitar cita prèvia al correu educacio@gandia.org o telefonant al 96 295 96 60. Cada persona sol·licitant ha de formular una única sol·licitud i adjuntar la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

Sobre el procés d’admissió, la regidora socialista ha afirmat que “este procés garantix l’accés al sistema educatiu amb la major transparència i eficàcia possible“, i ha incidit que “enguany, a causa de la crisi del coronavirus, tots els centres educatius, des d’Educació Infantil fins a Batxillerat, han establert normes per a poder atendre tot l’alumnat, ja que el procés d’admissió es realitzarà per mitjans telemàtics i la presentació de la documentació serà substituïda per una declaració responsable que serà comprovada”.

Les llistes provisionals d’admesos es podran consultar del 15 al 19 de juny, al web municipal gandia.es (Àrea d’Educació-apartat Escoles Infantils Municipals). Les reclamacions, si és el cas, es presentaran pels mateixos mitjans que la sol·licitud d’admissió del 15 al 19 de juny. Les llistes definitives d’admesos es podran consultar el 29 i 30 de juny al web municipal gandia.es (Àrea d’Educació-apartat Escoles Infantils Municipals). Els alumnes no admesos es queden en llista d’espera per ordre de puntuació.

L’aparició dels noms dels xiquets i xiquetes en les llistes definitives no comporta la confirmació de la plaça, ja que cal formalitzar la matrícula o, en cas contrari, es perdrà. La formalització de la matrícula s’efectuarà des de l’1 al 8 de juliol, i caldrà enviar un imprés de formalització de matrícula a través de la Seu Electrònica o al correu indicat per a l’admissió. Estem treballant molt juntament amb tota la comunitat educativa per tal d’afrontar este procés amb totes les garanties i que siga més fàcil per a tots l’adaptació a esta nova realitat“, ha finalitzat Fuster.