Els Socialistes de Gandia acudixen davant la Justícia contra el Pressupost municipal

El PSPV-PSOE de Gandia, tal i com anuncià, ha donat un pas més enllà i ha  denunciat davant la justícia els pressupostos municipals, amb la interposició d’un recurs contenciós-administratiu contra este document. La impugnació dels pressupostos, que ja va estar anticipada pels Socialistes de la ciutat, arriba després del recurs que ja presentà el Grup Municipal Socialista davant el Govern central, en considerar que la proposta de pressupostos de la ciutat és “il·legal”. En estos termes s’ha expressat el Portaveu del PSPV-PSOE en l’Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, qui ha afegit que a més denúncia davant el govern central, també del PP, el PSPV-PSOE dóna “un pas més enllà i impugna també estos pressupostos davant el jutjat contenciós-administratiu”.

El PSPV-PSOE de Gandia ja va denunciar que els pressupostos municipals, impugnats per primera vegada en la història democràtica, incomplixen el que estableix la Llei d’Hisendes locals. Més en concret, els Socialistes de la ciutat ja denunciaren que no preveuen cap partida per complir amb les obligacions creditícies que l’Ajuntament té contretes amb tercers, no preveuen tampoc cap partida destinada a les empreses públiques i unflen la partida destinada a gratificacions a funcionaris i personal de confiança.

El regidor del PSPV-PSOE en l’Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, ha assegurat que els Pressupostos municipals “venen rebent informes negatius del propi Interventor de l’Ajuntament de Gandia, el funcionari que més sap d’estos temes”, i que “la impugnació ve motivada per arguments legals”.

En concret, Mascarell assegura que el primer que sorprén dels pressupostos presentats pel govern del PP és que no incorporen les obligacions creditícies de l’Ajuntament amb tercers, en no destinar cap partida per fer front a les amortitzacions de capital dels prèstecs contrets. A més de no pagar els bancs, en el document no s’inclouen els programes anuals de l’empresa Iniciatives Públiques, una obligació que té l’Ajuntament en virtut de l’article 166.1.b del Reial Decret Leg. 2/2004.

Per si fora poc, el document unfla les partides destinades a gratificacions per a funcionaris del consistori i personal de confiança, més enllà del límit que contempla la llei per a estos casos. Amb tot, el regidor socialista Vicent Mascarell ha assegurat que l’Alcalde de la ciutat, Arturo Torró, “importa a la vida pública les seues pràctiques privades com a empresari que no paga a ningú”.

Ara serà un jutge del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana qui dictamine sobre la validesa dels Pressupostos del 2013, elaborats pel govern municipal del PP.