Els Socialistes de Gandia impugnaran els Pressupostos de l’Ajuntament per primera vegada en democràcia

El PSPV-PSOE de Gandia impugnarà per primera vegada en democràcia els pressupostos municipals, en considerar que incomplixen el que estableix la Llei d’Hisendes locals. Més en concret, els Socialistes de la ciutat denuncien que els Pressupostos no preveuen cap partida per complir amb les obligacions creditícies que l’Ajuntament té contretes amb els bancs, no preveuen tampoc cap partida destinada a les empreses públiques i unflen la partida destinada a gratificacions a funcionaris i personal de confiança.

El regidor del PSPV-PSOE en l’Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell, ha assegurat que els Pressupostos municipals “venen rebent informes negatius del propi Interventor de l’Ajuntament de Gandia, el funcionari que més sap d’estos temes”, i que “la impugnació no ve motivada per arguments polítics, sinó legals”.

En concret, Mascarell assegura que el primer que sorprén dels pressupostos presentats pel govern del PP és que no incorporen les obligacions creditícies de l’Ajuntament amb els bancs, en no destinar cap partida per fer front a les amortitzacions de capital dels prèstecs contrets. A més de no pagar els bancs, en el document no s’inclouen els programes anuals de l’empresa Iniciatives Públiques, una obligació que té l’Ajuntament en virtut de l’article 166.1.b del Reial Decret Leg. 2/2004.

Per si fora poc, el document unfla les partides destinades a gratificacions per a funcionaris del consistori i personal de confiança, més enllà del límit que contempla la llei per a estos casos.

Amb tot, el regidor socialista Vicent Mascarell ha assegurat que l’Alcalde de la ciutat, Arturo Torró, “importa a la vida pública les seues pràctiques privades com a empresari que no paga a ningú”. Mascarell ha afirmat, a més, que si el Conseller d’Hisenda, el gandià Juan Carlos Moragues, fora regidor de l’Ajuntament de Gandia “també impugnaria estos Pressupostos municipals”. Mascarell ha recordat que el Conseller, en una conferència ahir davant el món empresarial i social de la ciutat, va assegurar que era obligació de les administracions municipals “pagar a bancs abans que posar fanals, tot el contrari al que fan Torró i el PP en Gandia”.