Els socialistes impugnen el pressupost de Gandia per a 2014 per considerar-lo il•legal

El Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament de Gandia ha complit amb la seua advertència al govern municipal i ha presentat la impugnació als pressupostos que l’executiu del PP va aprovar recentment per a 2014 per considerar-los il·legals. Aquest és el primer pas d’un seguit de mesures que ja va explicar en el seu moment el regidor socialista, Vicent Mascarell, i que poden acabar amb una denúncia davant la justícia per a fer invàlids els comptes de Gandia per a 2014.

Tal i com exposa l’escrit presentat per registre d’entrada pels socialistes, els pressupostos de 2014 s’impugnen, fonamentalment, per dos motius. En primer lloc, perquè no inclouen el pagament d’obligacions amb entitats bancàries que puja a 18 milions d’euros per a 2014. Una situació que fa que el pressupost siga “il·legal”, tal i com ha explicat Mascarell. L’aprovació d’aquest pressupost suposa que si les entitats bancàries forcen el pagament del deute que l’Ajuntament té amb elles, el desequilibri pressupostari entre ingressos i despeses seria “enorme i inviable”, perquè no es compleix amb el principi d’estabilitat.

L’altre punt en que es sustenta la impugnació dels socialistes és el fet que el pressupost de Guillermo Barber i de Torró no incorpora tampoc cap consignació per a fer front als pagaments de sentències. Per això, tal i com ja van apuntar els socialistes en un primer moment, els pressupostos per a 2014 són “irreals”, perquè s’inventen ingressos i no s’inclouen tots els pagaments ni obligacions a que ha de fer front el consistori en 2014.

En aquest sentit, Mascarell recorda que només uns dies després d’aprovar el pressupost, una sentència va anul·lar la concessió de l’aigua que pretenia portar a terme el govern del PP i que suposava l’arribada d’un cànon d’uns 9 milions d’euros, quantitat que estava contemplada com a ingrés en el pressupost i que s’ha confirmat que mai arribarà a Gandia. A aquest fet cal sumar que l’aprovació d’un nou Pla de Viabilitat obligarà a modificar un pressupost “que estava mal fet des del primer moment i que incloïa objeccions de legalitat de l’interventor municipal”.

Per últim, Mascarell ha recordat que, a més d’il·legals i irreals, els pressupostos de 2014 són “insolidaris”, perquè retallen en serveis socials i beques en un moment on la ciutadania necessita més que mai ajudes directes que els faciliten la vida degut a la crisi econòmica i l’alt índex d’atur de la ciutat. Una situació que s’agreujarà, ha explicat Mascarell, “quan el PP comence a aplicar les mesures que s’ha compromès a portar a terme amb el ministeri d’Hisenda de Montoro i que suposaran una brutal pujada d’impostos i preus públics que arruïnarà les butxaques dels veïns de Gandia per a pagar les festes i saraos del govern de Torró”.