Els socialistes insten al debat sobre les energies renovables al plenari de Gandia.

El Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament de Gandia presentarà hui, per caràcter d’urgència, una moció al plenari per tal de debatre la necessitat de no aprovar la moratòria que elimina els incentius econòmics a les energies renovables que impulsa el govern de Rajoy i que hui mateix es convalida al congrés dels Diputats.

Paral•lelament al debat a Madrid, els socialistes de Gandia volen que aquesta qüestió es tracte al plenari de Gandia, amb la intenció de demanar al govern espanyol que no aprove aquest Real Decret-Llei, considerant que suposa un pas enrere en matèria energètica.

Els arguments que esgrimeixen els socialistes es basen en una moció impulsada per Els Verds del País Valencià, on es considera que les energies renovables suposen un camp capaç de generar una gran quantitat de llocs de treball i són una font indispensable per a la lluita contra el canvi climàtic.

Per als socialistes, aquests dos aspectes preocupen i són de capital importància al litoral valencià, un dels territoris que més està patint l’augment de l’atur i una zona especialment afectada per les conseqüències del canvi climàtic, que pot provocar la regressió progressiva de la costa i la desaparició de platges.

Davant la importància que té per als valencians que les energies renovables no es vegen afectades pel nou decret de Rajoy, els socialistes esperen comptar amb el suport dels grups municipals de Gandia.

I és que les energies renovables són un dels pocs sectors tecnològics on Espanya és capdavantera (en la construcció de plaques solars) i, a més, la mesura proposada pel PP va en contra dels compromisos internacionals que impulsa la Unió Europea per a la lluita contra el canvi climàtic. Uns compromisos que obliguen a Espanya a que un 20% del total de l’energia consumida provinga de les renovables al 2020.