En la piscina del Grau no hi pot haver fraccionament de contracte perquè es tracta de 3 conceptes diferents

El regidor d’Administració, José Manuel Prieto, ha tornat a explicar als regidors del PP que el procés de contractació per a la posada en marxa dels serveis que es presten a la piscina del Grau complix amb la llei.

Així, el regidor socialista ha declarat que “el Partit Popular confon desitjos amb realitats i arriba a una conclusió sense conéixer els antecedents” i ha incidit que no hi pot haver fraccionament de contracte perquè es tracta de tres conceptes totalment diferents adjudicats a tres empreses diferents”.

Es tracta d’un procés negociat que va comptar amb tots els informes corresponents i dos contractes menors destinats un socorrisme i un altre de neteja. “El PP no pot seguir sembrant el dubte on hi ha un expedient que està a la seua disposició. De tot el procés es poden extreure dues conclusions. La primera és que no pot haver-hi fraccionament de contractes i la segona és que tots els procediments contractuals d’este ajuntament (no podem dir el mateix d’allò que es feia la passada legislatura del PP des de l’empresa pública IPG), passen pels canals establerts per la llei, estan publicats al web municipal i en este cas, pels procediments legals per posar en marxa la piscina del Grau”, ha assenyalat Prieto.

Per finalitzar, Prieto ha volgut recordar que “són processos contractuals de caràcter temporal fins que es pose en marxa el concurs obert per a l’explotació del centre esportiu. Ara, i a proposta del Departament d’Esports, traurem un contracte SARA perquè la prestació de serveis seguisca sent possible”.