Gandia aprova el primer Protocol Municipal d’Absentisme i Abandonament Escolar

L’Ajuntament de Gandia ha aprovat en Junta de Govern el primer Protocol Municipal d’Absentisme i Abandonament Escolar (PMAAE) de la ciutat. Es tracta d’una base normativa que ajusta legislació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a la realitat de Gandia. Tal com ha explicat la regidora de Polítiques Educatives, Carmen Fuster, “ha estat consensuat i treballat per tots els centres educatius de la ciutat i compta amb la participació dels cossos de seguretat com la Policia Local, a través de la figura de l’agent tutor; la Policia Nacional, la regidoria de Benestar Social i la inspecció educativa”.

El PMAAE sorgix arran de la necessitat d’elaborar un document que reculla tots aquells decrets, ordres i resolucions de la Conselleria d’Educació per tal d’aplicar-la i adaptar-la a Gandia. Segons ha detallat Fuster, este protocol va ser presentat al Consell Escolar Municipal el dia 10 de novembre per al seu vistiplau i després ha estat aprovat per Junta de Govern local el dia 28 de novembre.

D’esta manera, des de Gandia i amb este protocol s’aconseguix reduir al mínim possible la tasca burocràtica i administrativa per a comunicar l’absentisme escolar, de manera que els centres educatius sols hauran de fer un tràmit on adjunten un arxiu amb totes les faltes d’assistència de tot l’alumnat del centre en qüestió.

En cas que es tracte d’alumnat que ja figura a la base de dades del Departament de Polítiques Educatives, serà la persona responsable de la gestió municipal de l’absentisme qui automàticament se’n farà càrrec. Segons ha explicat Fuster, es treballa de forma coordinada amb els centres educatius de la ciutat i de forma més intensa des de la Comissió d’Intervenció per a l’Absentisme. Tal com ha afegit la regidora socialista, “es tracta d’un exercici de corresponsabilitat en el qual s’ha de tindre l’escolaritat obligatòria com una de les línies d’actuació prioritàries. Així, l’èxit d’este protocol derivarà del treball conjunt de tots els membres que el componen. Ha de ser una eina de millora de la qualitat de vida de tots i de totes amb la màxima que cap persona es quede enrere”, ha conclòs.