Gandia aprova la modificació de l’Ordenança de la Taxa expedició de documents administratius per a evitar la saturació de l’administració

El ple ordinari del mes de novembre va aprovar amb els vots a favor dels partits polítics que formen part del govern i en contra de l’oposició la modificació de l’Ordenança de la Taxa expedició de documents administratius que té per finalitat introduir la tarifa corresponent als informes i certificats emesos pel Departament d’Urbanisme.

El regidor delegat d’Economia i Hisenda ha sigut el responsable de defensar aquest dictamen. En primer lloc, Salvador Gregori ha explicat que és necessari actualitzar tant els conceptes dels serveis susceptibles d’estar subjectes a taxa, com els imports de la tarifa actualment en vigor per obtenció de còpies i reprografies de documents i plans, siga en format de paper o ben digital, perquè s’adeqüen als preus de mercat. “Entenem que l’administració pública mai ha d’incórrer en competència deslleial amb els negocis i empreses radicades a la ciutat oferint gratuïtament productes i serveis no bàsics que tenen un preu establit i que una administració no pot oferir de manera gratuïta”.

En segon lloc, el regidor va destacar la necessitat de valorar l’esforç realitzat pels serveis públics fent unes tasques el destí de les quals siga personal i el seu ús siga particular i que en la majoria dels casos, produeix un profit econòmic al sol·licitant. “A conseqüència de la gratuïtat vigent dels informes urbanístics s’ha constatat no un increment de l’ús dels informes municipals en l’àrea d’urbanisme sinó un abús mercantilista de la informació emesa arribant a col·lapsar a serveis concrets de l’àrea absorbint tot el seu temps per l’emissió dels informes sol·licitats. L’alarma emesa pels mateixos tècnics municipals de l’àrea d’Urbanisme davant l’elevat nombre d’informes i certificats demandats i la comparació amb altres municipis de similar grandària i característiques, on sí que estableix una tarifa concreta per aquests informes, és el motiu principal per la qual s’ha presentat aquesta proposta”.

Al mateix temps, Gregori va recordar que està en marxa un procés de modernització quant a la digitalització i automatització a l’ajuntament a l’hora d’emetre documents amb el consegüent estalvi de temps, i en molts casos de diners, de la documentació que es requerisca per part de la ciutadania.

A aquest efecte l’àrea d’Hisenda està implementant un programa d’autoliquidacions i de gestió municipal de cobraments que permetrà que els usuaris que així ho decidisquen puguen tramitar totes les seues necessitats des de la seua pròpia casa o oficina sense acudir a l’ajuntament.

Quant a la documentació urbanística, actualment s’està implementant un sistema d’informació geogràfica fonamental per a l’adequada gestió del territori que disposarà de diferents nivells d’informació establits en capes independents que inclouran tant la informació urbanística, com les diferents infraestructures (clavegueram, xarxa elèctrica, aigua, conduccions de tota mena, etc.) a més de les activitats econòmiques radicades a la nostra ciutat i qualsevol altra característica que la seua gestió siga d’interés pels serveis municipals. L’accessibilitat pública a aquesta informació permetrà l’obtenció de manera gratuïta de conceptes que ara s’estan valorant en aquesta ordenança, però que podran descarregar-se els mateixos usuaris de manera gratuïta sense cap cost per al ciutadà.