Gandia aprovarà en un ple telemàtic les mesures socials i econòmiques del gran pacte de ciutat

Gandia avança en les mesures socials i econòmiques del gran Pacte de Ciutat perquè els efectes de la crisi de la Covid-19 siguen els mínims possibles una vegada transcórrega l’emergència. Actualment, hi ha dues línies de treball fonamentals: cobrir les necessitats bàsiques de la ciutadania donada la situació d’alarma i reconstruir la xarxa socioeconòmica. El Consistori, per a això, està treballant amb totes les forces polítiques, empresaris i sindicats en la posada en marxa d’iniciatives que s’aniran aprovant en els pròxims dies en els òrgans col·legiats corresponents, com comissions o juntes de govern, en un procés que culminarà en un ple.

L’Ajuntament, de fet, ha de convocar la primera sessió plenària telemàtica que se celebrarà a la història de la ciutat, la primera setmana de maig per tal de donar el vistiplau final al paquet de propostes per al qual s’han mobilitzat més de 4 milions d’euros. Estes mesures s’estan consensuant en el Consell Econòmic i Social que va constituir l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, la passada setmana per a impulsar polítiques que reactiven la nostra ciutat i com més prompte Gandia puga recuperar la normalitat.

L’alcaldessa de Gandia ha manifestat que l’Ajuntament seguix en marxa: “Les mesures que s’estan estudiant representen més que mai a tota la ciutadania, ja que s’estan consensuant amb totes les forces polítiques i amb els representants socials i empresarials”. Morant ha afegit que l’Ajuntament està realitzant “un esforç titànic per a cobrir les necessitats de les persones i vertebrar l’economia local sense que ningú es quede enrere. No escatimarem cap esforç polític ni econòmic en què les mesures que s’aproven recullen el sentir de tota la ciutadania”.

El portaveu del Grup Municipal Socialista, José Manuel Prieto, ha indicat que a més de les mesures que l’Ajuntament ve aprovant des del primer minut de l’emergència sanitària del coronavirus, “cal actuar amb intensitat a través d’una modificació del pressupost i amb el ple que celebrarem al maig”. Segons el parer de Prieto, “actuarem pensant en la desescalada en els col·lectius que més ho necessiten i els més vulnerables; en el nostre teixit productiu, perquè les ajudes siguen complementàries a altres administracions; i pensant en el futur per a poder eixir, sempre junts i millor, de la crisi”.