Gandia destina més de 200.000 euros per ajudar a 64 famílies amb problemes per accedir a un habitatge digne

L’Oficina d’Habitatge i Regeneració Urbana ha aprovat en Junta de Govern el llistat final de les famílies beneficiàries de la subvenció directa en matèria de vivenda que han resultat d’un total de 64. Dins del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 d’Ajudes a les persones víctimes de violència de gènere, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables, l’Ajuntament de Gandia ha rebut 201.772,66 euros.

La situació d’emergència de salut pública generada per la covid-19 va provocar que administracions públiques ordenaren diversos programes de subvencions dins del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 que contribuïren a minimitzar l’impacte econòmic i social. En este sentit, el 6 d’agost de 2021 es va dictar la Resolució de Concessió del Programa d’Ajudes a través de les entitats locals.

En la línia anterior, l’Ajuntament de Gandia ha rebut quasi 200.000 euros, una quantitat que es desglossa en dos conceptes: un 30% de l’import total es destinarà a un allotjament o solució residencial immediata per a les famílies beneficiàries. La quantitat restant es materialitzarà en ajudes directes en el pagament del lloguer d’un habitatge adequat o del preu d’ocupació de l’immoble de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada.

La regidora d’Habitatge i Regeneració Urbana, Amparo Victoria, ha destacat que “des de l’ajuntament i més concretament des del Departament d’Habitatge estem mobilitzant tots els recursos propis i d’altres administracions per ajudar a fer que ningú es quede enrere. Estes ajudes són una bona mostra de la implicació del Govern local i de la sensibilitat que, com a societat, hem de continuar demostrant en iniciatives com esta”.