Gandia posa en marxa una mesura pionera per a ajudar en les despeses dels camps en producció

L’Ajuntament de Gandia destinarà 250.000 euros de diners públics perquè els llauradors de la ciutat puguen fer front a les despeses derivades del seu treball al camp. Tal i com ha anunciat l’alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, esta ajuda al sector primari és una mesura pionera en el territori valencià. Naix del diàleg social a través de les diverses reunions amb els gerents dels pous de reg, les comunitats de regants, els sindicats agraris i el Consell Local Agrari.

Segons ha explicat Prieto, del total de 250.000 euros es deriven dos tipus d’ajudes: d’una banda, les que es destinen directament als llauradors en funció de les fanecades en producció que tinguen; i, d’altra banda, les dirigides al pou o comunitat de regants en concret. Estes obtindran al voltant del 15% del total d’ajudes directes concedides als llauradors que s’abastixen d’eixos pous. L’Ajuntament de Gandia ingressarà directament als pous la quantitat corresponent, els quals descomptaran els diners a les despeses que genera cada llaurador. «Amb un rebut de 500 euros i una corresponent ajuda de 400 euros, el llaurador només pagarà 100?€ al pou», ha exemplificat.

Qualsevol classe de despesa en matèria d’infraestructura, despeses de personal o electricitat, entre altres, i que estiga inclosa dins de l’any 2022 (de l’1 de gener al 31 de desembre) pot emmarcar-se dins d’estes ajudes. Prieto ha especificat que es pretén que cap a finals del mes d’octubre els gerents o presidents dels pous ja puguen sol·licitar-les i que entre el 15 i el 30 de novembre puguen rebre l’ingrés: «Reduïm al màxim els terminis de manera que, amb un mínim de burocràcia, aconseguim la màxima eficàcia de les ajudes», ha destacat.

Un dels requisits necessaris per a sol·licitar l’ajuda és que el pou o comunitat de regants faça producció al terme de Gandia i que estiga ubicat al mateix municipi o tinga la seu social en este municipi. La iniciativa està pensada per a cobrir les despeses d’un any, per la qual cosa s’han de comprometre a continuar amb la producció en el terreny durant este temps. L’objectiu és donar suport als llauradors, però també contribuir en la conservació dels terrenys en actiu. «Es tracta d’una mesura que permet mantenir els cultius i preservar el paisatge natural», ha expressat Prieto.

Els possibles beneficiaris d’estes ajudes estan informats o se’ls informarà detalladament sobre els tràmits i les bases per a poder accedir a elles, ja que els pous tenen l’obligació de comunicar-ho a cadascun dels seus regants. Així, els 250.000 euros se sumen al l’1.550.000 euros en ajudes a les famílies i als sectors productius que ha mobilitzat enguany l’Ajuntament de Gandia: xec escolar-cultural, xec Comerç, Xec La Bici. «En eixe aspecte som una ciutat capdavantera. Hem sigut de les primeres a posar els recursos a disposició dels sectors que estan patint les conseqüències de la inflació i de la guerra en Ucraïna», ha manifestat l’alcalde.