Garantim els usos sociosanitaris i comercials en l’antic hospital com a motor econòmic de Roís de Corella

Els Socialistes de Gandia vam celebrar anir una reunió oberta a veïns i comerciants del barri de Roís de Corella per tal de presentar-los la nostra proposta sobre els usos que volem donar-li a l’edifici de l’antic hospital Francesc de Borja i perquè aportaren propostes per tal de millorar-la.

 

“Els Socialistes considerem que quan més escoltem a la ciutadania, més encertarem en els projectes de ciutat”, va destacar la candidata a l’alcaldia dels Socialistes de Gandia, Diana Morant. Els Socialistes també hem recollit, prèviament a la presentació del projecte, l’opinió de professionals de la sanitat de la nostra ciutat.

 

La proposta dels Socialistes per al vell hospital s’engloba dins del concepte de “ciutat saludable”, en el sentit de millorar la qualitat de vida dels gandians, i al mateix temps generar economia i actuar urbanísticament. “Amb la proposta que estem donant a conéixer garantim la vida d’un barri que té por a quedar buit de contingut i a deixar de ser un motor econòmic quan òbriga el nou hospital comarcal; i volem garantir, al mateix temps, l’atenció sociosanitària de la zona i donar solució als problemes d’aparcament que tant reclama el veïnat”, va explicar Morant.

 

Així, la part de l’hospital que dóna al Passeig de les Germanies i el carrer Ciutat de Barcelona es destinaria a hospital de malats crònics i a un Centre de Salut, que tant necessita la barriada, i que ajudaria a descongestionar els centres de salut de Beniopa i Corea; alhora, es mantindria el servei d’urgències i les consultes d’Especialitats. “Volem que es mantinga un servei com el d’urgències i el caràcter comarcal de la instal·lació amb l’hospital de crònics, que actuaria com a motor econòmic del barri”, va puntualitzar Morant.

 

D’altra banda, es derruiria la part que dóna al carrer Sant Pere —on està actualment el centre d’especialitats— per a fer una plaça a l’aire lliure i un complex d’equipaments, i amb aparcament subterrani de dues plantes i 180 places.

 

Es tractaria d’un  edifici de 7-8 plantes que tindria usos comercials amb la implantació d’una mitjana superfície comercial —que en cap cas faria la competència als comerços de la barriada, sent en sí mateixa un pol d’atracció comercial que repercutiria econòmicament en tot el barri—; una zona de SPA per a rehabilitació; un centre de dia públic per a gent gran; donaria cabuda com a seu de diverses associacions, com ara la xarxa de voluntariat per a persones malaltes; s ubicarien les unitats de salut mental i de prevenció de càncer de mama i una part aniria destinada a vivendes tutelades de caràcter social que es podrien oferir a familiars de malalts de l’hospital de crònics. L’edifici es completaria amb una biblioteca i les zones comunes.

 

La candidata socialista a l’alcaldia ha assumit el compromís que si Ximo Puig és president de la Generalitat, l’administració autonòmica es faria càrrec de l’edifici del vell hospital que es mantindria, destinant-lo a usos socio-sanitaris, el qual està valorat en 10,8 milions d’euros. “Es tracta d’un projecte assumible per la Generalitat. Com a candidata, preferisc dir 5 veritats, que crear 15 dubtes, com altres”, va indicar Diana Morant als assistents a la reunió.

 

Per la seua banda, la plaça, l’aparcament i el complexe d’equipaments està quantificat en 8 milions d’euros, el 80% del qual pot sufragar-lo l’empresa que explotaria la superfície comercial mitjançant adjudicació. El 20% restant seria a càrrec de l’Ajuntament de Gandia. “Estem parlant d’1,8 milió d’euros, menys del que estan costant les obres de reforma de la plaça del Jardinet, on està fent-se un simple canvi estètic sense aparcament”, va assenyalar Morant.