Gil: “Qui està darrere de les sospites en l’adjudicació de la Piscina del Grau i amb quins interessos?”

Els Socialistes de Gandia han tornat a denunciar hui un nou procés d’explotació d’un servei municipal sota la sombra de la sospita. En este cas, s’han fet ressò de l’explotació de la Piscina del Grau, que els darrers mesos ha vingut gestionant una empresa sense aval i que no havia estat adjudicatària del servei. La regidora socialista Liduvina Gil ha explicat que, al llarg de tot l’estiu, els socialistes han preguntat de forma reiterada, fins a tres vegades per escrit i de manera informal en les comissions, quin tipus de procediment s’havia seguit per canviar la concessió de la Piscina del Grau i permetre l’entrada d’una nova empresa per fer-se càrrec de la gestió.

Tot i que el Govern municipal no va respondre a cap petició d’informació ni pregunta dels socialistes, Gil ha recordat que “un membre del Govern ens confirmà en la darrera comissió que l’empresa de la Piscina del Grau treballava sense cap adjudicació del servei”.

Gil s’ha preguntat, per això mateix, “qui està darrere de l’empresa que explotava el servei sense ser-ne adjudicatària, qui està darrere d’estes noves sospites i amb quins interessos, dins del govern del PP de Gandia”. Per a esclarir totes eixes sospites i facilitar les explicacions dels membres del govern, els socialistes demanaran formalment la convocatòria de la Comissió d’Administració de l’Ajuntament i del Consell de la Fundació Esportiva.

Liduvina Gil ha assegurat que “tornem a tindre damunt la taula un procés d’explotació d’una instal·lació municipal sota sospita, perquè l’empresa que explotava este servei ni tan sols havia estat adjudicatària”.

Els Socialistes de Gandia creuen “esperpèntic i molt fosca” esta situació, que arriba fins el punt que l’empresa que explotava el servei no es feia càrrec ni tan sols dels pagaments de l’aigua o de la llum, tot i que venia gestionant un servei municipal.

Gil demanarà “explicacions profundes” al govern del PP, que ara haurà d’explicar els vincles amb esta empresa i el procediment seguit perquè gestionara la piscina sense cap tipus de concurs públic.