La Diputació concedeix a Gandia ajudes per valor de 770.000 € dins el Pla de Serveis i Obres (SOM)

Gandia, 9 de juliol de 2018.- Com cada dilluns, després de la celebració de la Junta de Govern Local, ha comparegut davant els mitjans de comunicació el regidor co-portaveu de l’executiu, José Manuel Prieto, per tal d’informar dels principal temes i acords que s’hi ha assolit.
Així, el primer d’ells ha estat l’atorgament d’ajudes per part de la Diputació de València d’aproximadament 770.000 €, dins el Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) per al 2018-2019, que es destinaran a quatre inversions necessàries a la nostra ciutat. En primer lloc, per a la climatització del Teatre Serrano (189.024,67 €) i garantir un correcte funcionament i estalvi energètic. Una altra de les actuacions (190.000 €) serà la instal·lació d’aparells per a parcs infantils, circuïts saludables i calistenia en les següents zones: c/ dels Jurats, 43 (Beniopa), c/ Santa Anna, 10, c/ Jaume II, Avinguda de la Mar, 6 (Escoleta Municipal Corea) i a la plaça Tirant-Parc Ausiàs March. La remodelació de la parc central del Parc Ausiàs March i la reparació dels banys públics i dependències de la caseta del parc, serà una altra de les inversions finançades amb 341.527,97 €. Finalment, amb 50.000 €, es subministrarà mobiliari per a l’equipament de l’Escola de Música i Centre Cívic de Beniopa, La Quadra.
D’altra banda, la Junta de Govern Local també ha aprovat la sol·licitud d’una subvenció a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques de Gandia per valor de 6.000 €.

“Una vegada més demanem a les institucions de rang superior una ajuda que ens permeta seguir millorant els serveis municipals tot i la difícil situació econòmica que hem heretat. Les institucions entenen, tenen sensibilitat cap a la nostra realitat, però el govern local cada setmana anunciem sol·licituds d’aquest tipus i això parla molt bé de la feina que realitzen les diferents regidories i els tècnics municipals a l’hora de buscar recursos en altres institucions”.

Un altre dels acords té a veure amb un nou procés administratiu dirigit a donar carta de legalitat a un servei que es presta a aquest consistori i que amb la nova Llei d’Administracions Locals havia de ser regularitzat per donar-li carta de normalitat. Hui s’ha aprovat l’adjudicació relativa al contracte privat consistent en pòlissa o pòlisses d’assegurances per als béns que integren el patrimoni de l’Ajuntament de Gandia. En concret, l’informe de la tècnica de Gestió Adscrita al servei de contractació i patrimoni constata que l’oferta amb major puntuació una vegada avaluats tots els aspectes de les quatre mercantils que es van presentar al procés, va ser la presentada per Bilbao Companyia Anònima d’Assegurances i reassegurances, en obtenir un total de 88,42 punts sobre els 100 possibles. El contracte té un termini de durada de 2 anys amb possibilitat de pròrroga pel mateix període i té un import de 50.000 € / anuals, IVA exclòs.

“Una altra setmana més i un altre procés de contractació que posa en negre sobre blanc la intenció del govern municipal, no només de complir la Llei, sinó de millorar les condicions dels serveis que es presten al consistori i amb això la reducció dels costos. No només vam aconseguir que l’Ajuntament de Gandia es convertisca en una administració irreprotxable, sinó que a més reduïm costos, un aspecte important per a un consistori que rebérem a principi de legislatura en unes condicions lamentables”. Per exemple, en aquest contracte la companyia guanyadora ha eliminat el cost de la franquícia en els següents casos:
– Danys a aparells electrònics. De 250 € a 0.
– Avaria maquinària. De 1.500 € a 0.
– Equips electrònics. De 150 € a 0.
– Resta de cobertures. De 300 € a 0.

Finalment, a proposta de la regidora de Polítiques Econòmiques i Innovació, Alícia Izquierdo, hui també s’ha aprovat la sol·licitud d’una ajuda al Servei Valencià d’Ocupació i Formació per valor de 58.800 € i que, en cas de ser concedida, es destinarà a finançar parcialment el manteniment de les despeses derivades de la pròrroga de la contractació dels coneguts com Agents de Desenvolupament Local.